Der er automatisk vask og skyl af sut og mælkeslanger på den nyudviklede drikkestation fra Calvex.

HygiejneStation til mælkeautomaten HL 100 fra Calvex A/S er en tostjernet nyhed på Agromek.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hver gang en kalv har været henne ved drikkestationen og fået mælk, bliver sut og mælkeslanger automatisk vasket ved hjælp af dyser for derved at reducere antallet af bakterier.

Vaskevandet opsamles og bortledes, så der er tørt og rent omkring drikkestationen.

Sutten er placeret højt og har en hældning, der matcher kalvens naturlige sutteadfærd. Mælkeflowet aktiveres, så snart kalven rører sutten. På den måde er der mælk i sutten med det samme, og det letter oplæringen af kalven.