Ædetidsstyret sofodring, vådfoder Skiold EatTime Sow til diegivende søer. Tildelingen af foder følger en referencekurve med automatisk op-/nedregulering af fodertildelingen ud fra den målte ædehastighed. Ved diegivende søer er det vigtigt, at der er fokus på, om der er mulighed for øget fodertildeling, for at tilgodese foderbehovet til mælkeproduktionen. Skiold EatTime Sow udfører denne justering under hensyntagen til dyrenes døgnrytme. Systemet kræver, at der er monteret en sensor i bunden af sokrybben, og at Skiolds nye DistriWin foder computer er installeret. Systemet vil realtime undersøge krybbesensor, og sammenholde dette med, hvornår der sidst er udfodret til denne krybbe. Dette analyseres op mod reguleringsparametre, hvor det er angivet, hvad der skal ske, dersom der er tomt/fyldt ved forskellige tidsangivelser. Ligeledes kan der analyseres på, om der er kommet vand i krybben siden sidste fodring. Ved hver regulering verificeres reguleringsresultatet op med de indtastede ydergrænser og alarmniveauer.fmn