K spaltemikseren fra Højgaard Maskinfabrik har været på markedet siden starten af 90'erne - både under navnet Egholm og nu under HM varenavnet. Mikseren omrører under spalter uden at skulle løfte disse. For at sikre en hurtigere homogenisering og en optimal køling af lejet, er der udviklet en integreret vandtilførsel på rørearmen. Vandet bliver tilført lige over propellen, så tørre gylleklumper hurtigere bliver homogeniseret og den roterende aksel holdes nedkølet og dermed forlænger levetiden på rørelejet.