Individuel fodring af søer i ESF (elektronisk sofodring) udbygges nu til også at kunne veje søerne og derfra med mulighed fodre efter vægt. Vi har igennem de sidste år fået stor erfaring med ikke bare at fodre efter manuel huld vurdering, men også efter ryg-spæk-scanning, men med den nye so-vægt til ESF kan foderkurver automatisk justeres efter vægt.

Eksperternes vurdering: I nye og eksisterende anlæg med elektronisk sofodring (ESF)fra Agrisys-Nedap med central separation, kan der installeres en so-vægt i returgangen lige før selve separationen. Samtidig med at søerne vejes, registreres deres individuelle elektroniske øremærke, og vægten bliver dermed registreret individuelt. Vejningerne registreres i anlæggets styreprogram og foderkurven vil ugentligt blive justeret efter vejningerne. Der vil desuden blive alarmer/advarsler ved større vægt udsving.