En varm og bekvem jord i september dannede ramme om Ytteborg Cup, vinterbyg. Cup'en er en forsættelse af tidligere lignende konkurrencer, som har Agro har fulgt, nemlig Foderbyg Cup og Vinterhvede Cup. Og nu handler det så om vinterbyg, som i dette års Cup kom rigtig godt fra start.

- Allerede efter 48 timer var der 1,5 centimeter lange spirer, og seks dage efter var byggen oppe. Her skal vi tænke på, at jord- og lufttemperaturen har været højere i år end sidste år. Og det er ikke kun på den hurtige fremspiring, vi har set, at der har været gang i den - det er også i antallet af sideskud, fortæller Peter Frøjk, forsøgsleder på Ytteborg.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I år har Ytteborg udlagt sensoren "Tinytag", så de kan følge temperaturen i jorden. Uddrag af disse data kan ses i tabel 3. Sensoren koster omkring 1.000 kroner, oplyser Peter Frøjk.

I dette års Cup har jeg fået muligheden for selv at stille et hold. Det sker i samarbejde med Dannie Feldbak, og vi ser begge to frem til at se, hvorledes vores valg og strategi vil klare sig i forhold til de øvrige hold.

I det følgende vil hvert hold blive præsenteret, og de giver hver især deres kommentar til sortsvalg, status på parcellerne, planteværn og gødning.

Hold 1 - HFLC

Bent Skallebæk, planterådgiver, Sagro og Morten Bjerre, landmand fra Sørvad.

Valg af sort: Hybridsorten Mercurioo.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er en sort, som Morten Bjerre selv dyrker, og vi blev ligeledes opfordret til at vælge en hybrid, fortæller Bent Skallebæk.

De er gået efter Syngentas anbefalinger med et plantetal omkring de 160 planter pr m2 ved såning.

- Vi kunne i dag tælle omkring 144 planter pr kvadratmeter. Planterne har imidlertid busket sig godt 4-6 sideskud pr. plante, så vi er egentlig meget godt tilfredse med plantebestanden, fortæller Bent Skallebæk og Morten Bjerre.

De to har især haft fokus på Enårig Rapgræs i deres planteværnstrategi i efteråret.

- Det er den græsukrudt, som vi har kendskab til, der er størst udfordring med her. Morten Bjerre driver sin ejendom pløjefrit og har god erfaring med at køre DFF ud lige efter såning og følge op med Boxer senere. Vi har valgt en lavere dosis Boxer, da den er blevet dyrere. Der er lidt raps tilbage, men det kan være, vi følger op på det til foråret med noget Ally, fortæller Bent Skallebæk.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De har også valgt at give lidt kvælstof samtidig med såning.

- Vi har valgt en gødningstildeling i efteråret, ud fra den strategi, at det er vigtigt, vi får en god buskning, og svovlsur ammoniak hjælper også på tilgængeligheden af mangan, fortæller de to og tilføjer:

- Overordnet set er vi på nuværende tidspunkt tilfredse med udviklingen, planternes tilstand og vores planteværns indsats.

Hold 2 - VJL

Christian Hvelplund, planterådgiver, Vestjysk Landboforening og Knud Christensen, landmand fra Spjald.

Valg af sort: KWS Infinity.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er en sort, som har klaret sig godt, og den har også set godt ud rundt omkring. På nuværende tidspunkt er den nok kraftigere end påregnet, men det skal ses i lyset af de varme forhold i september, fortæller Christian Hvelplund og fortsætter:

- Vi er meget tilfreds med vores planteværnstrategi indtil videre ? nu må vi se, hvordan vinteren bliver og om der kommer mere Enårig Rapgræs. Men der er en god pels på, så det lukker godt af for ukrudtet.

Vi har god erfaring for at benytte svovlsur ammoniak til vinterbyggen i forhold til mangan.

Hold 3 - LL

Jakob Nikolajsen, planterådgiver, Lemvigegnens Landboforening og Jens Erik Nielsen, landmand fra Bækmarksbro

Valg af sort: KWS Kosmos.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er en sort med et godt udbytte og potentiale, og samtidig er den 6.radet. Vi har fravalgt 2.radet ud fra netop udbyttepontentialet i den 6-radede. Sorten har også en god sundhedsprofil. Den er også valgt, fordi vi mener, hybriderne er for dyre, fortæller Jakob Nikolajsen og tilføjer:

- Den står godt, måske endda for godt og tæt. Vi er gået efter Lemvig-erfaringer i forhold til plantetal - men den er sået tidlig, og det har været en lun september, så vi må se, hvordan det kommer til at gå.

De har givet 80 kg svovlsur ammoniak primært for at afhjælpe mod manganmangel samt at påvirke rodudviklingen og give en lokalforsuring.

- I forhold til bekæmpelse af ukrudt har vi bevidst trukket vores behandling til omkring stadie 12, blandt andet for at få styr på spildraps, samt at der skulle være noget bladmasse i forhold til mangan-tildelingen. Og indtil videre er vi ret godt tilfredse, fortæller han.

Hold 4 - DLG

Steen Sudergaard, DLG Vestjylland og Niels Christian ? Tækker? Rasmussen, landmand fra Kibæk.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Valg af sort: KWS Kosmos.

- Vi går helt klart efter udbytte med valg af denne sort, og forhåbentlig indfrir den også vores forventninger, fortæller Sten Sudergaard og forsætter:

- I forhold til vores ukrudtstrategi er der lidt vinterraps tilbage, som vi ikke helt er kommet af med, det skal vi nok have gjort noget ved i foråret.

- Afgrøden står tæt nok, og der er planter nok. Det kan give mange, men måske små kerner. Og i forhold til at afhjælpe på eventuelt manganmangel er udsæden blevet mangancoated, og der er sammenblandet svolvsur ammoniak i udsæden. Det er valgt for at sætte afgrøden godt i gang, fortæller ?Tækker? Rasmussen.

Hold 5 - VA

Allan Kamp, Vestjyllands Andel og Finn Sørensen, landmand fra Hjerm.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Valg af sort: KWS Meridian.

- Det er en sort, som vi har gode erfaringer, og især Finn Sørensen har dyrket den i nogle år, og han har ligeledes gode erfaringer med den. Det er en stærk sort med en høj mangan-tolerance og et stabilt højt udbytte gennem flere år, fortæller Allan Kamp om deres valg af sort.

- Vi er godt tilfredse med udviklingen indtil nu. Vi har fået ryddet godt op i ukrudtet, og det tillægger vi blandt andet en opfølgning med 4 gram Lexus cirka 14 dage efter Boxer/DFF, fortæller Allan Kamp og Finn Sørensen.

Hold 6 - ATR

Rasmus Peter Andersen og Brian Toksvig Mortensen - begge fra ATR landhandel

Valg af sort: Mercurioo.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi var valgt en hybrid på grund af dens flotte udbytte i landsforsøgene, samt dens gode vinterfasthed og kernekvalitet, fortæller Rasmus Peter Andersen.

- På trods af en lille udsædsmængde har vi fået en fin buskning. Sorten skal nok lukke godt af til foråret i forhold til ukrudtet. Generelt mener, at der er ryddet godt op i ukrudtet her i efteråret, fortæller Brian Toksvig Mortensen.

De har ikke givet gødning.

- Grunden til dette var det gode efterårsvejr og den gode fremspiring, i stedet satser vi på en tidlig tildeling af gødning, fortæller Rasmus Peter Andersen og Brian Toksvig Mortensen.

Hold 7 - Agro

Frank Mølby, redaktør Agrologisk og Dannie Feldbak, landmand fra Ikast.

Valg af sort:

KWS Meridian.

- Vi har valgt denne sort ud fra den betragtning, at den har klaret sig godt i forsøgene. Det er ligeledes en sort, Dannie Feldbak selv har med i sin markplan i år, fortæller Frank Mølby og Dannie Feldbak.

- Der er tildelt 100 kg DAP frem for svovlsur ammoniak, da vi skelede til, at fosfortallet var lavt. Samtidig ønskede vi at give afgrøden en god start, få en god buskning og påvirke rodudviklingen. Det må vi sige er lykkedes, da en stor del af planterne har mere end seks sideskud. En anden grund til at bruge gødning er, at der er forfrugt vinterhvede, og en n-min prøve fra foråret 2016 viste et lavt indhold af N, så vi har vurderet, at der ikke er ret meget N tilbage til gavn for vinterbyggen i efteråret.

- Vi satser på, at vi har gjort ukrudtsbekæmpelsen færdig her i efteråret, og det ser ud til at holde stik indtil videre. Det ser ud til, at der er ryddet fornuftigt op. Dog er vi lidt spændte på at se, om vi har formået at holde den Enårige Rapgræs nede, det må vise sig til foråret.

- Tildelingen af mikronæringsstoffer er valgt ud fra den strategi, at vi gerne vil benytte så mange af de værktøjer og muligheder vi har i planteavlen i dag for at sikre en så god og sund afgrøde så muligt. Og i sidste ende får vi forhåbentlig et rigtig godt udbytte.

Se udviklingen af de forskellige holds parceller på agrologisks facebookside.