Kalenderen viser november, så efteråret er over os og etablering af vintersæden er overstået.

Vi fik først høstet det sidste vårbyg i ordentlig vejr omkring den 10. september på grund af den sene såning. Udbytterne i denne del var på cirka 58 hkg pr. hektar og ikke helt så gode som det tidligt såede. Proteinindholdet lå dog pænt på 12,2 procent i det sent såede og 11,3 procent i det tidligt såede.

I dette efterår har vi etableret cirka 41 hektar rug af sorten Bono og 16,5 hektar vinterbyg af sorten Meridian direkte efter de kartofler, vi kom af med til forlevering. Vi ville godt have haft 20 hektar vinterbyg mere, også efter kartofler, men det var simpelthen for tørt til, at vi kunne lave jordbearbejdning - og da vandet kom, vurderede vi, at det var for sent.

Forsøj med grubning

I år valgte vi at grubbe mellem kartoffelrækkerne efter lægning. Vi lavede nogle forsøg på et par marker, hvor vi undlod nogle rækker for at se effekten. Det har været tydeligt at se forskellen gennem vækstsæsonen. Kartoffeltoppen lukkede hurtigere af på det grubbede og rodudviklingen var også bedre her. I år tror jeg, at der både har været en effekt af, at der på våde områder er blevet drænet vand væk fra kartoflerne, og at der på høj jord har været mere vand tilgængelig.

Vi har kørt et forsøj op på noget lav jord. 1.200 kvadratmeter af henholdsvis grubbet og ikke grubbet. På det grubbede var der et udbytte på 558 hkg pr. hektar, og på det ikke-grubbede var der et udbytte på 480 hkg pr. hektar. Som det første billedet viser, er der tydelig forskel - og forsøgene er kørt op lige ved siden af hinanden. Jeg ser med spænding frem til, at vi kører det sidste forsøg op, som er på rimelig høj jord.

Udbyttestyring et spændende værktøj

I år er vi kommet i gang med at bruge Udbyttestyring, som er et program, der er udviklet af Karup Kartoffelmelsfabrik i samarbejde med VFL. Udbyttestyring giver overblik over udbytter i renvægt hkg eller kg stivelse pr. hektar. Derudover kan vi følge smuds og stenindhold på de forskellige marker og datoer for levering. Smuds kan afhænge en del af vejret i forbindelse med optagning. Det er et rigtig godt værktøj, da vi har fokus på sorter, stivelsesindhold og udbytter. Vores leveringsret er bundet op på hkg, hvilket betyder, at det gælder om at vælge sorter med højt indhold af stivelse for at levere flest mulig kg stivelse på leveringsretten. I figur 1 har jeg valgt at vise udbytte i kg stivelse.

Status på kartoffeloptagningen.

I skrivende stund har vi lige leveret vores fjerde levering ud af otte. Vi går nu i gang med at køre de kartofler op, som skal opbevares i kule. Det der svarer til tre leveringer. Vi har den sidste levering den 7. januar. Vi mangler at køre cirka 45 hektar op, og det er vigtigt, at vi nu får lidt stabilt tørvejr, så kartoflerne til opbevaring kan komme tørt op.