SmellFIGHTER lugtreduktionen fra JH staldservice, giver en reduktion af lugten fra svinestalde på op til 55 procent i forbindelse med et staldforsuringsanlæg.

Ved hjælp af en relativt simpel mekanisk proces reduceres lugten fra gyllen betydeligt og er samtidig meget mere effektiv og langt mindre omkostningstung end et luftrenseanlæg. Det er gode nyheder, blandt andet for de mange ejere af svinebedrifter, der ønsker at udvide, men er udfordret af lugtreduktionskrav.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Rent teknisk er der tale om en teknik, der sammen med de processer, som foregår i et gylleforsuringsanlæg, kan fraseparere fiberdelen i gyllen, så det kun er væsken, der pumpes tilbage i stalden. Herved reduceres lugten betydeligt samtidig med, at der bruges mindre energi og mindre svovlsyre.

Fordelen ved det nye SmellFighter-anlæg - sammenlignet med andre lugtreducerende løsninger som for eksempel etablering af et luftrenseanlæg, der måske kræver ombygning af tagkonstruktionen på stalden - er, at der er tale om en langt billigere, mere effektiv og mere miljøvenlig løsning.

SmellFighter kan anvendes på stort set alle typer af svinestalde, som har spaltegulve og almindelig vacuum-udslusning af gyllen og er specialdesignet til brug sammen med gylleforsuringsanlæg.

En version 3 af anlægget er testet i fuldskala fra 2015-2016 på en slagtesvineproduktion med 6.500 stipladser i samarbejde med Videncenter for svineproduktion (VSP).