Abonnementsartikel

ISF Schaumann Reseach har udviklet en ny aktiv ingrediens ved navn Rumivital, som er med til at forbedre koens foderudnyttelse og ydeevne. Rumvital hjælper med at nedbryde cellemembraner og fiberfraktioner, hvilket gør næringsstofferne lettere tilgængelige for yderligere fordøjelse af ruminale mikrober. Dette er ifølge producenten med til at forbedre fodereffektiviteten og sikre, at næringsstofferne fra foderet udnyttes mere effektivt, hvilket vil betyde, at koens ydeevne forbedres.

Ifølge en pressemeddelelse fra ISF Schaumann Reseach, viste et 20 ugers forsøg på en gård i Slesvig-Holsten med 140 malkekøer, at brugen af Rumvital forbedrede køernes mælkeproduktion med mere end 1 kilo mælk pr. ko pr. dag uden, at der var foretaget nogle ændringer i foderrationen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce