Abonnementsartikel

Aco Funki deltager i Eurotier i Hannover, hvor de blandt andet præsenterer Funkinet Dryfeeding, der nu gør det muligt at lave glidende fodeskift mellem blandingerne. Dette gør foderskiftene mindre bratte, hvilket vil sikre en højre foderoptagelse og en bedre tilvækst.

Grisene fodres efter en multifasefodringskurve og det glidende foderskift sker, ved at optagerstationen eller sneglen under siloen hastighedsstyret, så det glidende foderskift sker, ved at to blandinger blandes i foderrøret. Anlægget har høj kapacitet, da den gør en blanding færdig af gangen, inden der skiftes til næste blanding.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Med anlægget er det muligt at fodre på sektion-/stiniveau, hvilket giver en mere korrekt foderskift for de enkelte grise.

Det er et driftsikkert anlæg, som er let at betjene og har en høj kapacitet. Der er mulighed for at tilkoble en tablet, og en sms modem.