Abonnementsartikel

Sikkerhed er øverste punkt på dagsordenen for den fynske virksomhed, Interforst, der fører Nordeuropas største udvalg af læsseramper

Hver dag køres flere tusinde ton gods og andet materiel op og ned af læsseramper, som derfor skal kunne modstå en stor daglig belastning.

- En læsserampe skal være forsvarligt konstrueret, så der ikke er fare for at komme til skade.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Hvis en læsserampe kollapser på grund af rust eller dårlig opstilling, er der risiko for at de, der står i umiddelbar nærhed, bliver klemt eller mast, understreger Anders Mortensen, der er civilingeniør ved Arbejdstilsynet.

Sikkerhed er også et tungtvejende hensyn hos Interforst ved Assens, hvor man råder over Nordeuropas største udvalg af læsseramper. Firmaet fører ramper til alle formål, fra fleksible ramper til mindre maskiner, til kraftige aluminiumsramper med en kapacitet på op til 22 ton pr. par.

- Vi har sikkerheden i højsædet, og det er også derfor, vi fører modeller til stort set alle formål.

- Alt for mange redskaber og maskiner bliver kørt op på lastbiler og trailere ved hjælp af noget interimistisk udstyr, der i bedste fald udgør en stor risiko for brugerne. Man bør i stedet vælge en professionel rampe, der er fremstillet til formålet, siger Lau Toxværd, direktør, Interforst.

Skal holde til belastninger

Anders Mortensen kender ikke til eksempler på ulykker i forbindelse med læsseramper.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Men det er klart, at sikkerheden er vigtig, så vi så vidt muligt undgår arbejdsulykker. Det er ejeren af læsserampen, der er ansvarlig for, at den er i ordentlig stand, siger Anders Mortensen.

Det er ikke tilladt at bruge en læsserampe, der ikke er sikkerhedsmæssig forsvarlig. Ramperne skal være lavet af materialer, der kan klare den belastning, læsseramperne udsættes for.

- Der er ingen forskel på, om ejeren af læsserampen er privatperson eller en virksomhed. Det er stadig de samme sikkerhedsforskrifter og -foranstaltninger, der gælder, påpeger Anders Mortensen.

Krav skal opfyldes

Han forklarer, at en læsserampe betragtes som et teknisk hjælpemiddel, og har derfor ikke separate regelsæt. Men det er klart, at rampen kun må anvendes, hvis man overholder de krav, der gælder for dens konstruktion, udstyr og sikring, forklarer han.

- Der er ingen detailregler på området, og man kan derfor ikke snakke om, at der findes godkendte læsseramper.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Men der er forskellige generelle krav, der skal opfyldes, så rampen er sikker. Når man anvender læsseramper, skal man derfor være sikker på, at de er beregnet til formålet, og at den er blevet grundigt efterset, siger Anders Mortensen fra Arbejdstilsynet.

Nødvendigt med vedligehold

Aluminiums-ramper udmærker sig ved at være lette og sikre at anvende. Interforst har et udvalg af flere forskellige mærker og varianter, hvor fokus er på stor sikkerhed under brug.

- Vores udvalg inkluderer ramper, der er forsynet med en sikkerhedswire til fastgørelse på trailer, bil eller lastbil, så rampen bliver, hvor den skal, siger Lau Toxværd.

- Ligeledes leveres mange af ramperne med kant, og de kan forsynes med ekstra skridsikker gummibelægning. Men det er naturligvis afgørende, at køberne vedligeholder ramperne, så risikoen for ulykker forbliver minimal, siger Lau Toxværd.

Uddrag af regler om tekniske hjælpemidler

Uddrag fra Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 651 vedr. Indretning af tekniske hjælpemidler

Artiklen fortsætter efter annoncen

§ 20. Et teknisk hjælpemiddel skal være forsvarligt konstrueret og forsvarligt udført af egnede materialer under hensyn til de påvirkninger, som det kan påregnes at være udsat for, så det har den ud fra sikkerheds- og sundhedsmæssige hensyn den fornødne styrke og holdbarhed.

§ 33. Et teknisk hjælpemiddel, som må påregnes at kunne blive genstand for flytning, transport, opstilling og montage, skal udformes under hensyn hertil og om nødvendigt forsynes med anordninger, således at flytning mv. kan ske på sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde.

Uddrag fra Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 vedr. anvendelse af tekniske hjælpemidler

§ 4. Anvendelse af tekniske hjælpemidler skal ske på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuld forsvarlig måde.

§ 5. Et teknisk hjælpemiddel, der anvendes ved udførelsen af et arbejde, skal være egnet eller tilpasset hertil, så anvendelsen er sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig.

Artiklen fortsætter efter annoncen

§ 6. Et teknisk hjælpemiddel må kun anvendes, hvis det opfylder de krav, der gælder for dets konstruktion, udstyr, sikring mv.