Jacob Petersen er en af de tilfredse kunder, som Sønderjysk Tørreindustri har til det varmebehandlede halmstrøelse

For et par år siden skiftede mælkeproducent ved Rødekro; Jacob Petersen savsmulden ud med halmstrøelse, og da han tog en ny kostald til 400 køer i brug i 2015, var der ikke tvivl om at fortsætte med halmstrøelsen.

- En oplagt praktisk fordel ved granuleret halmstrøelse er, at det som hel eller snittet halm har tendens til, ikke bliver trukket ud af sengebåsene og videre ud på spaltearealerne af kreaturerne. En anden fordel er, at det ikke bundfælder i gyllekanalerne. Men den største fordel er nok, at det er ensartet og ikke splinter og giver rifter og deraf følgende infektioner på blandt andet yvere, haser og ben, forklarer den 34-årige landmand.

Han har netop overtaget gården efter forældrene, som fortsat ejer jord og bygninger, mens Jacob ejer dyr, beholdning og maskiner og forpagter resten. Faren er i dag ansat hos Jacob.

- Gården er min bedstemors hjem. I 1976 overtog min far gården og byggede ny stald til 140 køer køer i 1978. Sidste år opførte vi en ny stald med seks Lely robotter til 400 malkekøer, fortæller Jacob Petersen under rundvisningen i staldene.

Sjældent yverbetændelser

Til ejendommen hører 220 hektar jord plus 50 hektar forpagtet jord, hvor der dyrkes majs, græs og helsæd. Mælken leveres til Arla og det er planen, at gyllen skal leveres til Tønder Biogas fra 2017, når anlægget, som har været længe undervejs, da ellers bliver en realitet. Det er også årsagen til at udelukke sand. Stalden er en spaltestald med rundskyld og der bruges ikke forsuring. Og køerne ligger på silikone madrasser.

- Vi har aldrig selv snittet halm. Halmstrøelsen er nem at håndtere. Vi strøer hver morgen og det tager 35-40 minutter at strø de i alt 540 sengebåse til køer i den nye stald og kvierne i den gamle stald. Udstrøningen foregår med en staldkat, som rummer 900 liter - det rækker til samtlige båse, fortæller Jacob Petersen.

Yverbetændelse forekommer - men kun sjældent og de lave celletal på 180 tilskriver han halmstrøelsen, der er varmebehandlet og steril. Når han alligevel anvender desinfektionsmiddel sammen med strøelsen, er det udelukkende for at udtørre strøelsen.

- Da vi kun bor 15 km fra Sønderjysk Tørreindustri i Løgumkloster, henter vi selv tre læs halmstrøelse på en tipvogn hver tredje eller fjerde måned. Det er nemt, og vi er godt tilfredse med kvaliteten og den daglige håndtering, fastslår han.