Abonnementsartikel

Forsøg med at placere gylle i forbindelse med såning af majs på kamme viser, at kombinationen af gylleplacering og kamdyrkning forstærker kammens evne til at holde på kvælstof

Hvis man kigger tilbage i historien, er mange af de største opfindelser blevet til ved tilfældigheder – man har ledt efter noget, og ved en tilfældighed er der dukket noget op, som var meget bedre end det, vi kendte til i forvejen.

Det gælder til dels også historien om dyrkning af majs på kamme.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Da Landbohøjskolen for fem år siden lavede forsøg med bekæmpelse af ukrudt ved dyrkning af majs på kamme, viste det sig nemlig, at majs på kamme gav langt højere udbytter end majs dyrket på traditionel vis på flad jord.

Det gav blod på tanden for landmænd, konsulenter og maskinstationer.

Erfaringerne fra praksis ude hos landmændene har dog været blandede – og har vist, at det har været svært at nå de samme gode resultater i praksis som dem, der blev opnået i forsøgene fra Landbohøjskolen.

Fordel at placere gylle

En af de planteavlskonsulenter, som har stiftet bekendtskab med majs dyrket på kamme, er Torben Spanggård Frandsen fra Vesthimmerlands Landboforening.

Han fortæller, at der de seneste år er lavet mange forsøg med dyrkning af majs på kamme, men at der i langt de fleste forsøg ikke er opnået højere udbytter ved at så majsen på kamme.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Til gengæld nævner han, at der i nye forsøg med placering af gylle i kamme i forbindelse med såning af majs er opnået gode resultater.

Forsøget, hvor nye maskiner til placering af gylle i kamme er afprøvet, er lavet som et samarbejde mellem Landbohøjskolen, Skinnerup Maskinstation, Agrovo og CMN Maskintec.

Forsøget viser, at placering af gylle i kamme kan virke som en forsikring mod udvaskning af næringsstoffer i et vådt år som 2007 – og at placering af gylle i forbindelse med såning giver et højere udbytte. Især ved lave gødnings-niveauer.

Resultater, som efter Torben Spanggård Frandsens mening skyldes en generel god effekt af at placere gylle i forbindelse med såning af majs samt de positive effekter, der er ved at have majs på kamme i år med store nedbørsmængder.

Kamme holder på næringsstoffer

- I et år som 2007, hvor vi fik meget nedbør hen over sommeren, vil risikoen for udvaskning fra majs sået på kamme være mindre, end hvis majsen var sået traditionelt på flad jord, forklarer Torben Spanggård Frandsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det begrunder han med, at der ved formningen af kammene skubbes jord med et højt indhold af næringsstoffer sammen – og at udvaskningen først og fremmest sker fra bunden af kammene.

Resultaterne fra det omtalte forsøg viste da også, at der på sandjord var en stor udvaskning af kvælstof i de parceller, hvor majs var sået på flad jord.

Samtidig viste forsøget, at der kunne opnås gode merudbytter ved at placere gyllen i forbindelse med såning af majsen – både på kamme og på flad jord.

- Kammens evne til at holde på næringsstoffer gør, at det bliver lettere at holde udbyttet oppe på et fornuftigt niveau i år, hvor udvaskning er et problem på flad jord.

- Samtidig bevirker den øgede tilgængelighed af kvælstof i kammene, at der kan høstes højere udbytter ved at dyrke majs på kamme på jord med et lavt indhold af kvælstof, siger Torben Spanggård Frandsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Udvaskning fra bunden af kammene

I det omtalte forsøg blev gyllen placeret i forskellige dybder.

Det blev ifølge Claus Nygård fra CMN Maskintec gjort for at sikre, at majsplanterne i takt med deres udviklingstrin havde tilstrækkelige mængder næringsstoffer til rådighed.

- I det forsøg, der blev udført på skarp sandjord på Jyndevad, forårsagede den massive nedbør kraftig udvaskning af kvælstof på flad jord, forklarer Claus Nygård.

Det betød, at de parceller, hvor der ikke blev placeret gylle, toppede med et udbytte på 11.300 FE pr. hektar ved 200 kg N pr. hektar.

I de parceller, hvor CMN/Skinnerups maskine nedfældede gylle, blev der ved samtlige gødnings-niveauer høstet merudbytter på over 3.000 FE pr. hektar.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Størst var merudbyttet ved 120 kg N pr. hektar, hvor CMN/Skinnerups maskine gav 13.900 FE pr. hektar svarende til et merudbytte på 3.900 FE pr. hektar. Også Agrovos maskine gav pæne merudbytter i forsøget.

Fast og fugtig kam

Ifølge Claus Nygård fra CMN Maskintec er der flere grunde til, at det tidligere har været vanskeligt at opnå de samme gode resultater i praksis, som der er opnået i forsøg.

- For det første er det utrolig vigtigt, at man sørger for gode fugtighedsforhold i kammen. Det kan ikke opnås ved at sætte kammene op med en tallerkenhypper, men kræver en specialkonstrueret maskine, der pakker kammen, så den bliver tilpas fast.

- Det vil sige, at der skal være mulighed for tilstrækkelig iltning, men samtidig også en tilfredsstillende kapillærkraft.

- For det andet er en effektiv bekæmpelse af ukrudt i økologisk kammajs afgørende for et godt resultat. Også her spiller kammens beskaffenhed ind, fordi en effektiv mekanisk bekæmpelse af ukrudt på økologiske landbrug kun kan lade sig gøre, hvis kammen har lige sider, forklarer Claus Nygård.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han mener derfor, at dyrkning af majs på kamme er interessant – men understreger samtidig, at håndværket i forbindelse med dyrkningen skal være i orden for, at der opnås gode resultater med metoden.

Erfaringer med dyrkning af majs på kamme:

* Højere jordtemperaturer i kammen – især på lerjord

* Næringsrig jord koncentreres i kammen

* Øget mineralisering af kvælstof og fosfor i kammen

* Kraftigere rodvækst

Artiklen fortsætter efter annoncen

* Mere effektiv optagelse af kvælstof og fosfor i kammen

* Mindre risiko for udvaskning af næringsstoffer, da regnvandet løber af kammen

* Temperaturerne i kammen varierer mere, end hvis majsen sås på flad jord