Man vil normalt forvente højere priser, når høsten fejler, men flere forhold peger på, at det ikke vil ske i år.

Den Europæiske høst skuffer fælt i år, især i Frankrig, der er hårdest ramt, men også lande som Sydtyskland, det sydlige Polen og England er negativ påvirket. Den megen regn i de europæiske lande presser generelt kvaliteten på kornet, og det betyder, at eksporten fra EU i det kommende høstår vil falde væsentlig. Det kan i yderste fald betyde, at vi bliver tvunget til at importere specifikke kvaliteter.

Svage priser trods lave udbytter

Nu er noget jo sjældent så dårligt, at det ikke er godt på andre områder. Vi vil med en så dårlig høst normalt forvente en styrkelse af prisen. Det er også sket, men kun i meget begrænset omfang. Udfordringen i forhold til stigende priser er nemlig, at vi globalt set ser frem til en stor, næsten rekordagtig høst på kornområdet.

I lande som USA, Australien og landene omkring Sortehavet ser vi en solid styrkelse af udbytterne og dermed en klar styrkelse af den samlede avl. For Rusland forventer man eksempelvis en avl så stor, at Rusland vil overtage førstepladsen som verdens største eksportør af hvede. Et forhold som dog ikke følger med den store russiske avl, er kvaliteten. Ikke meget tyder på at den russiske avl vil kunne forsyne markedet for kvalitetskorn, men mere at det lander i den i forvejen store bunke af foderkorn.

Det betyder, at fokus i markedet op til den franske høst går i gang vil være på proteinindholdet. Såfremt der er store mængder med for lavt proteinindhold, vil det kunne presse futurepriserne op på møllehveden, men man skal huske, at mindre møllehvede giver mere foderhvede, og at foderhvede-priserne i så fald vil kunne blive presset.

Investorer holder fast i solgte positioner

De professionelle investorer udmærker sig ved, at de langt de fleste gange evner at tjene penge, både når priserne stiger, og når de falder. Derfor bør man også holde øje med deres positioner, og gør man det, vil man bemærke, at de nu i et år har ligget med en undervægt af købte hvede-kontrakter. Andelen af købte kontrakter ligger i skrivende stund kun på 37 procent, og den har i årets løb været helt nede omkring 33 procent. Signalet fra investorerne er, at de ikke tror så meget på stigende priser.

For blot otte uger siden lå investorerne inde med en en klar overvægt af majs-kontrakter på over 70 procent og i en kort periode i nærheden af 80 procent, men meget er sket siden da. De seneste tal viser, at investorerne nu ligger 50/50, og det betyder, at de ikke bliver påvirket af hverken stigende eller faldende priser. Det viser dog, at investorernes holdning til udviklingen i majsprisen er ændret markant - fra ubetinget tro på stigende priser til at krybe i skjul nu. Yderligere prisfald på majsen vil klart få investorerne til at sælge yderligere ud og dermed få en overvægt af solgte kontrakter.

Canada kompenserer for dårlig fransk rapsavl

I Frankrig ser vi også nedgang i avlen af rapsfrø. Det meget fugtige vejr er igen gået hårdest udover de franske planteavlere, men vi ser også nedgang i EU generelt. Det fugtige vejr giver udfordringer med sygdomme og snegleangreb.

Global set falder udbuddet af rapsfrø dog ikke, idet vejret i Canada har været ganske optimalt, især i juli måned, og dette giver et styrket udbytteniveau. Dermed stiger den samlede forsyning af rapsfrø, til trods for den faldende europæiske avl. Udover Canada og EU er Kina blandt de tre største producenter af rapsfrø i verden.

Gødningsmarkedet er i stampe

De faldende priser på gødning har fristet mange, og firmaerne har da heller ikke holdt sig tilbage med at ringe for at afslutte handlerne. Hertil er blot at sige, at der endnu ikke er noget, der peger mod stigende priser, når man ser på råvarerne, og kommer der negativ pres på kornprisen igen, vil det svække grundlaget for gødningsprisen.

Når det er sagt, skal man holde øje med energipriserne. Kina øger deres import af kul, og olieprisen drives op af frygt for, om det vil lykkedes OPEC-landene at lave en aftale om produktionsbegrænsning på deres næste møde i september. Derfor kan det komme på tale med delkøb, hvis styrkelsen af energipriserne fortsætter.

De gødningstyper vi ser priser på indtil nu har været N-baserede gødningstyper. Det vi mangler for at have et komplet og fuldt fungerende marked, er stadig priser på P- og K-gødninger. Falder råvarepriserne på både fosfor og kali, vil vi ikke have travlt med at købe ind, idet vi generelt ønsker at afvente faldende priser.