Abonnementsartikel

Fødevarestyrelsen sætter i forbindelse med udmøntningen af "Handlingsplan for husdyr-MRSA" fokus på anvendelsen af lægemidler, der indeholder zinkoxid. Det betyder, at der kigges både på brug af zink, der iblandes foderet i besætningen og brug af foder, hvor det er Foderstoffen der har iblandet zink.

Vær opmærksom på at dyrlægens anvisninger skal følges, både med hensyn til behandlingslængde (de første 14 dage efter fravænning) og dosering (3,0 kg pr.ton).

Artiklen fortsætter efter annoncen

Derudover er der krav om optegnelser af behandlinger på samme måde som for eksempelvis antibiotika. Følgende skal registreres:

Startdato for behandling (da behandlingslængde ikke må fraviges, er slutdato hermed automatisk registreret)

Hvilke og hvor mange dyr (identifikation med antal, sti/sektionsnummer og vægt)

Årsag til behandling

Anvendt lægemiddel

Artiklen fortsætter efter annoncen

Dosering og hvordan midler er givet (foder)

Hvis der laves et skema, hvor standardoplysninger er fortrykt, kan man nøjes med de første 2 punkter.

Da der altid iblandes 3,0 g zink pr. kg foder, kan mængde zink udregnes efter forbrugt mængde foder. Typisk vil en fravænningsgris i de første 14 dage æde 5,0 kg foder, som indeholder 15 g zink.

Hvis foderblander bruges til at blande zink i fravænningsblanding, skal det sikres, at den blanding der laves efterfølgende ikke indeholder mere zink end tilladt på grund af restmængde fra zinkfoderet.

Hvis blanderen ikke kan tømmes 100 procent, kan denne graf bruges til at bestemme, hvor meget restmængde der må være.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hvis den blanding, der laves efter blandingen med zink, indeholder for eksempel 125 ppm zink i forvejen, bruges den røde linje. Hvis der laves 700 kg af den blanding, må der maksimum være 6,6 kg zinkblanding tilbage i blanderen.

Spørg gerne din besætningsdyrlæge, hvis du er i tvivl.

Hvis Zink opbevares i foderladen, skal det være i originalpakning, som sættes i en beholder som kan lukkes.

fgk