Det bornholmske landbrug forsvinder ikke.

Peter Brandt Koefoed har ikke umiddelbart planer om at udvide sin besætning for at bidrage til de 50.000 ekstra slagtesvin. Men det skyldes ikke bekymring for landbrugets fremtid på klippeøen.

- Vi er som landbrug begunstiget af gode forhold, påpeger han.

- Ikke mindst et klima med mange solskinstimer, og jorden har generelt en god bonitet.

En yderligere fordel er, at de bornholmske bedrifter er harmoniske med god overensstemmelse med jord og dyr. Derfor er der heller ikke sket samme kapitalisering af jorden som mange andre steder. Det gør også et generationsskifte lettere.

- Vi har nok også været mere besindige, hvad angår swap og udenlandske lån, smiler han.

- Jeg tror derfor ikke, at vi vil se mange konstruktioner med fremmed kapital eller pensionskasser, der skyder penge i landbrug. Kapitalhaverne går derhen, hvor afkastet er størst, og det er ikke landbruget.

Peter Brandt Koefoeds bud på fremtidens bedrift er en ejendom i harmoni ejet af landmanden, også selv om strukturændringerne har nået øen, så bedrifterne bliver færre og større. Han tror på flere nicheproduktioner, men at der altid være en bund af mere traditionel plante- og husdyrproduktion.

Selv om det andelsejede Danish Crown var ved at trække tæppet væk under slagteriet, skipper han ikke andelstanken.

- Vi glemmer sommetider, at vi selv ejer andelsselskaberne, siger han. - Og det betyder trods alt en vis sikkerhed for afsætning af vores produkter.