Tildelingskort til gødningssprederen kan komme fra en drone, som både fortæller om det aktuelle behov og en anbefaling om maksimal gødskning.

Franske Airinov er nu på vej ind på det danske marked med drone-teknologi, som på sigt kan hjælpe med en anbefaling af gødningsbehov på marken ud fra planternes tilstand.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Anders Halberg er forretningsudviklinger for den franske virksomhed i Danmark, og han er allerede igang med de første prøveflyvninger i Danmark med en drone, som har en kapacitet på cirka 100 hektar i timen.

- Vi kan hjælpe landmanden med at fastlægge behovet for gødning ud fra to parametre, fortæller Anders Halberg:

- Indtil videre er vi specialiseret i hvede og raps, hvor vi måler kvælstofoptagelse samt tørstof i hvede, samt biomasse i raps. Vi kigger ikke bare på, hvordan vi kan omdele gødningen efter plantetætheden på marken, men også efter, hvor sultne planterne er.

Udfra tørstofmålingen kan dronen genkende, hvor meget grønt materiale der er på marken, og dermed hvor tæt planterne står.

Kort direkte til traktoren

Airinov opsamler data, og laver færdige tildelingskort, som kan sættes direkte i traktorens autostyring - uanset mærke.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi sender det opsamlede materiale direkte til landmanden, og han kan uden problemer bruge tildelingskortene med det samme, fortæller Anders Halberg og viser flere forskellige former for korttyper, som dronen kan opsamle.

Han understreger dermed, at landmanden ikke skal ud og købe et dyrt computerprogram, som kan omdanne de indsamlede data til brugbar information for traktoren eller redskabets autostyring.

- I eksemplet på billedet er der overfløjet en mark på 34,8 hektar med hvede, og udfra det laver Airinov et tildelingskort med overblik over gødningstildeling. Desuden laver den et tørstofkort samt et kvælstofoptag-kort.

Tildelingskortet vises i en "enkel" version og en mere detaljeret version.

- Tildelingskortet kan vises i en enkel version, hvor gødningstildelingen vises i tre forskellige niveauer, og en detaljeret version med syv forskellige niveauer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Desuden viser vi også tørstoffet i en enkel version med en skala fra 0 til 12,5 ton tørstof pr. hektar, men vi kan også zoome længere ind, og vise tørstoffet på marken på en skala fra 0,7 til 3,7 eksempelvis, hvilket giver et langt mere præcist og detaljeret billede af marken.

- På det detaljeret kort, er tørstof og kvælstofoptaget tilpasset markens mindste og maksimale værdier for på den måde at vise marken langt mere detaljeret.

Anders Halberg fortæller, at det knap så detaljerede kort kan bruges til at sammenligne marken med andre marker.

Gødningsanbefalinger fra næste år

Airinov tilbyder for nuværende tildelingskort som tager udgangspunkt i den mængde gødning, som landmanden ønsker at tildele. Men til næste år vil Airinov også være i stand til at komme med en anbefaling om hvor meget gødning der bør tildeles i den sidste tildeling på hvedemarken.

- På nuværende tidspunkt er vi i gang med et større kalibreringsarbejde, hvor vi flyver over forsøgsparceller, og måler værdier for hver parcel, som sammenholdes med en prøve taget fra jorden, og på den måde lærer vi dronen at kende forskel på planterne og gødningsbehovet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Allerede fra næste år forventer Anders Halberg at kunne tilbyde gødningsanbefalinger med dronen.

- Dermed kan vi måske fortælle en landmand, der regner med at skal tildele 60 kg kvælstof pr. hektar i gennemsnit ved den sidste tildeling, at det måske kun er nødvendigt med 40 kg kvælstof pr. hektar i snit nogle steder. Nogle steder i Frankrig, har vi eksempler på landmænd, som kan nedsætte deres gødningsforbrug med 33 procent i sidste tildeling, på baggrund af vores anbefalinger.