Abonnementsartikel

Forskere har udviklet en ny type faresti, der sikrer søer og deres pattegrise bedre forhold, meddeler Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet i en pressemeddelelse.

Stien har potentiale til at reducere pattegrisedødeligheden med i gennemsnit en hel gris pr. kuld. Det, forskerne har gjort i deres design af stien, er at tage hensyn til dyrenes naturlige adfærd og behov.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Sikrer trygge rammer

Prototypen til den nye faresti er udviklet i tæt samarbejde mellem forskere fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, KU-Life og Dansk Svineproduktion.

Og hele idéen er at sikre pattegrisen trygge og varme rammer. Det er nemlig med til at nedsætte dødeligheden.

I de fleste moderne sostalde placeres soen i en traditionel faresti med en bøjle, der begrænser hendes bevægelsesfrihed i stien. At hun skal ”fikseres” sker ud fra en betragtning om, at det kan reducere antallet af grise, der bliver lagt ihjel af soen.

Der er imidlertid ingen entydig videnskabelig dokumentation for, at fiksering af søer reducerer pattegrisedødeligheden. Desuden er der velfærdsproblemer for soen forbundet med at fiksere hende.

- Vores mål har været at udvikle en stitype til løsgående søer med deres pattegrise. Vores fokus har været at reducere pattegrisedødeligheden, som på landsplan ligger på 23 procent inklusiv dødfødte, men vi vil også tage højde for soens velfærd og behov, siger Lene Juul Pedersen, seniorforsker, Institut for Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kendskab til dyrenes adfærd

- Soen har et stærkt adfærdsbehov for at bygge rede og for ynglepleje. Hun vil gerne have kontakt og opsyn med sit afkom. Hun samler dem, genner dem til side og ved, hvor de er henne, før hun lægger sig - hvis hun vel at mærke har mulighed for det, siger Lene Juul Pedersen.

Den mulighed får hun med mere plads og ingen fiksering.

For at motivere soen og pattegrisene til at opholde sig på de ”rigtige” steder på de rigtige tidspunkter benytter forskerne sig af deres kendskab til dyrenes adfærd.

Den nye sti-prototype er dyrere totalt set, fordi der ikke kan være så mange stier på samme antal kvadratmeter i stalden og fordi det koster at varme hele gulvet op. Den enkelte sti er dog billigere at lave, fordi der ikke skal så meget inventar i den. Den er også lettere at gøre ren. Projektet, som har kørt i fem år, er finansieret af Innovationsloven.