Tilskud kan søges til tilbygning, nybygning og modernisering af eksisterende stalde. Runden er åben fra d. 7. april - d. 24. maj 2016.

Her kan man søge tilskud til de mest nødvendige tiltag i forbindelse med udvidelse af antal dyr på bedriften i forhold til nudrift. Tilskuddet er maksimum 20 procent af tilskudsberettigede udgifter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ansøgningsprocessen er delt op i tre trin.

Trin et indeholder, at moderniseringen skal have en økonomisk effekt, og at der arbejdes med faste priser og værdisætninger. I år skal projektet have en økonomisk effekt på minimum 1,12.

Trin to består af at samle point, hvor man skal samle maksimum syv point - og kravet er minimum fire point for at komme videre. Finansieringserklæring fra finansieringsinstitut, der viser at finansiering af projektet er på plads, giver tre point. Byggetilladelse og miljøgodkendelse (eventuel anmeldeordning) til projektet giver hver to point. Har man ikke opnået tilladelse og/eller godkendelse, men har søgt, giver hver ansøgning et point.

Projekter med flest point kommer først til mølle. Det vil sige, at først tildeles tilsagn til projekter med syv point, derefter seks point, fem point og så videre.

Trin tre regulerer ansøgningerne med samme antal point.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Reguleringen sker ved at vælge projekterne med højst økonomisk effekt, som beregnet i trin et. Tilskuddet er fordelt mellem nybygning (20 procent), tilbygning (40 procent) og renovering (40 procent). Derudover er tilskuddet fordelt mellem økologisk kvægbrug (15 procent) og konventionelt kvægbrug (85 procent). Ansøgningen går via "Tast selv", og landmænd kan selv søge eller få hjælp af en konsulent.

Se mere på NaturErhverstyrelsens hjemmeside ?