Vand er nødvendigt for alle afgrøder, men vanding er ikke aktuelt for alle landmænd. Behovet for at kunne styre vanding afhænger blandt andet af jordens bonitet og afgrødevalget. Og man skal også gøre sig klart, at det er en stor opgave dels at komme i gang med vanding og dels at holde vandingen kørende, når først vandingssæsonen er gået i gang. Derfor skal det gribes rigtigt an.

Det kan moderne teknologi i form af computerprogrammer hjælpe med at styre og overvåge vandbalancen med mere. God rådgivning kan også være et værktøj, der kan aflaste og støtte os i at træffe gode beslutninger i forbindelse med vanding. Men erfaring og kendskab til sin jord og afgrødernes individuelle behov spiller ligeledes en rolle i at få planlægningen til at gå op, så der sikres det bedste udbytte og kvalitet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Du kan læse mere om vanding i denne udgave af Agro, hvor vi bringer input både fra den erfarne landmand og fra rådgiveren. Der ud over kan du også læse om en alternativ vandingsløsning, som kan spare på energien og arbejdsbehovet, når den er sat rigtigt op. Desuden giver løsningen mulighed for at tildele andet end vand. ?