Hvis du er mælkeproducent er der ekstra god grund til at holde øje med din postkasse.

NaturErhvervstyrelsen har nemlig sendt breve ud til de 3274 danske mælkeproducenter, som får del i de 66 millioner kroner, der er øremærket de hårdt ramte mælkeproducenter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I starten af april starter NaturEhvervstyrelsen udbetaling af EU?s krisepulje til landbruget. 66 af de 83 mio. kr., som er øremærket danske landmænd, udbetales til mælkeproducenter, som har leveret mælk i hele perioden 1. oktober 2014 til 30. september 2015.

Det forventes, at udbetalingen vil være gennemført i løbet af april.

Resten af midlerne i puljen er blevet fordelt mellem producenter af kvæg, svin, får og geder, der får finansieret deres afgift til dyrevelfærdskontrol i 2016.

På baggrund af oplysninger fra Danske Mejeriers Mælkeudvalg er det opgjort, hvad den enkelte mælkeproducent har leveret til en godkendt opkøber i ovennævnte periode. NaturErhvervstyrelsen bruger mængden til at beregne, hvad den enkelte mælkeproducent vil få udbetalt.

Det forventes at støtten vil være cirka 1,25 kroner pr. 100 kg indvejet mælk.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Krise-millioner fra EU

EU-Kommissionen har i oktober 2015 vedtaget en ekstraordinær krisepakke til europæisk landbrug på 420 mio. euro, hvoraf Danmark har modtaget 11,1 mio. euro, svarende til ca. 83 millioner kroner.

I januar blev det besluttet, at kriseramte mælkeproducenter skal have 66 millioner kroner i støtte, mens 17 millioner kroner går til finansiering af dyrevelfærdskontrol for 2016.

Krisepuljen har til formål at lette landmændene for de økonomiske konsekvenser af markedsforstyrrelserne i den animalske sektor, der blandt andet følger af Ruslands importforbud mod en lang række landbrugsprodukter fra EU samt aftagende kinesisk efterspørgsel på mejeriprodukter.