Siden Afrikansk svinepest (ASF) blev diagnosticeret i Georgien i 2007, har sygdommen spredt sig nordover til store dele af Østeuropa, herunder i Polen, Estland, Letland og Litauen.

For at kunne tilpasse det danske beredskab er det vigtigt at have viden om den forventede størrelse og varighed af et eventuelt udbrud af ASF i Danmark. På DTU Veterinærinstituttet har vi derfor udviklet en simuleringsmodel, der kan forudsige størrelse, varighed og økonomiske omkostninger i forbindelse med et udbrud af ASF i Danmark.

Artiklen fortsætter efter annoncen

ASF er forbundet med høj dødelighed, hvilket simuleringsmæssigt har medført, at det var nødvendigt at udvikle en ny og langt mere sofistikeret model til at simulere spredning af sygdommen inden for besætninger. Denne model, en SIR-model (1), er baseret på resultater fra forsøg med den virus-stamme, der florerer i Østeuropa. Modellen opdateres med nye data efterhånden, som flere eksperimentelle forsøg afsluttes og publiceres. Således skal et nyligt startet ph.d.-projekt på Lindholm bidrage med flere data til modellen.

For at simulere spredning af ASF mellem danske besætninger integreres modellen for spredning indenfor besætninger i en større model. Mellem besætninger kan sygdommen for eksempel spredes via flytninger af dyr, personkontakter mellem besætninger og ved lokalsmitte inden for to kilometer. De foreløbige resultater forudser, at et udbrud af Afrikansk svinepest i den danske svinepopulation vil have et begrænset omfang med tre (5-95 %: 1-8) smittede besætninger og en varighed på 28 (5-95%: 1-81) dage (2).

Omkostningerne forbundet med et udbrud forudses dog at blive cirka 2,5 milliarder kroner (5-95 %: 1,9-3,8). Det er derfor vigtigt, at der sættes ind for at minimere risikoen for, at smitten kommer ind i danske besætninger. (Tallene i parentes angiver percentiler, henholdsvis 5. og 95. percentil. Det vil sige, at for eksempel med hensyn til varighed, så vil fem procent af de simulerede epidemier vare ?1 dag og 95 procent af epidemierne vil vare ? 81 dage.)

Artiklen har tidligere været bragt i Dansk Veterinærtidsskrift. ?