Abonnementsartikel

Rigtig mange af de kunder som Erik Løvfelt Jørgensen fra Nutrimin besøger, har toksinforgiftede køer, hvilket er et problem, som stadig er overset ude i landet.

Thorben Oksen, som er mælkeproducent ved Toftlund, er en af de producenter, som har haft stor glæde af at få fokus på toksiner i både grovfoderet og det indkøbte foder. Efter at han kom i kontakt med Erik Løvfelt Jørgensen, har han nu afgiftet sine køer for toksiner.

- Jeg prøver hele tiden at lave det bedste resultat til banken, så når jeg skal bruge ekstra penge, skal jeg kunne se et resultat af det, siger Thorben Oksen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Thorben Oksen har drevet ejendommen i godt halvandet år, hvor han købte den i fri handel. Besætningen består primært af SDM-dyr, men der findes enkelte røde og rødbrogede køer i stalden. Lige nu er ydelsen ikke på rekordniveau, så derfor er hans prioritet hele tiden, at få de dårligste køer udskiftet med nye dyr.

- Det er klart at hvis en ko har fået lever- og nyreskader på grund af toksiner, så kommer hun aldrig op og yder optimalt igen, fortæller Erik Løvfelt Jørgensen.

Koen har tømmermænd

Når en ko er forgiftet med toksiner, svarer det til enhver anden form for forgiftning. Immunforsvaret svækkes og koens tilstand er på mange måder at sammenligne med de tømmermænd man får, når man drikker for meget alkohol. Man bliver sløv og har mest lyst til at ligge ned. Koen går hvileløs rundt i stalden, og skaber en del uro. Samtidig begynder koen at lede efter de næringsrige produkter. Derfor oplever man ofte at køer med forgiftninger sorterer kraftigt i hvad de æder, og hvis de på nogen måde kan, vil de sortere i fuldfoderet.

- En forgiftet ko æder ikke de kilo tørstof vi forventer, og som er nødvendigt for at opnå højest mulige ydelse. Derfor vil det påvirke ydelsen, ligesom den generelle sundhed bliver kraftig påvirket, siger Erik Løvfelt Jørgensen.

Køerne skal udrenses for toksiner

Første step i Nutrimins tre-trins program er, at køerne skal udrenses, så toksinerne kommer ud af kroppen på køerne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi starter med en udrensning, hvor køerne får en høj dosis af toksinbindere i 30 til 60 dage, fortæller Erik Løvfelt Jørgensen.

Udrensningen koster 1,5 krone pr. ko pr. dag, og den skal minimum foregå i 30 dage, men Altech, anbefaler 60 dage, for at være sikker på effekt. I Thorben Oksens tilfælde, betyder det at med 310 årskøer i 30 dage, koster en udrensning 27.900 kroner.

Når køerne er udrenset, skrues tildelingen gradvist ned til vi finder passende mængde for det foder som er til rådighed. På sigt kan man stoppe med toksinbinderne, men der kan være en risiko for, at køerne kommer igennem endnu en forgiftning, som de skal udrenses for.

- Efter de resultater vi har set, har vi bestemt ingen planer om at stoppe med toksinbinderne, fortæller Thorben Oksen og fortsætter:

- Vi har haft et fald på 100.000 i celletal siden vi begyndte, og da vi forsøgte at halvere dosis, steg celletallene tilsvarende, så det har jeg ikke lyst til at opleve igen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Udover et fald i celletallet har Thorben Oksen også set en klar forbedring i reproduktionen, hvor alle køer i dag bliver løbet på dag 30.

- Jeg syntes egentlig ikke vi havde problemer med reproduktionen før, men jeg kan se at det er bedre i dag, siger han.

Bedre mineraler kan betale sig

Næste step er at køerne får en bedre mineralblanding, hvor der er mere fokus på indholdet og kvaliteten, og hvor de enkelte mineralblandinger passer til resten af køernes blanding.

- I dag er der mange der køber den billigste mineralblanding der kan fås, og så er vi tæt på, at vi ligeså godt kan smide sand ind til køerne, siger Erik Løvfelt Jørgensen og fortsætter:

- Det er selvfølgelig et spørgsmål om at tænke mere langsigtet, og ikke på den enkelte meromkostning der vil komme nu og her.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Thorben Oksen erkender, at det krævede en del overvejelse da Erik Løvfelt Jørgensen kom og foreslog ham at bruge ekstra penge på toksinbindere og mineraler.

- Jeg var meget skeptisk, men i dag er jeg ikke i tvivl om, at det på den lange bane er den bedste investering, siger han.

- Vores målsætning er, at Thorben står med 500.000 kroner ekstra på lommen, når han er kommet igennem denne proces. Efter 2 måneder er han steget 800 kg EKM om dagen siger Erik Løvfelt Jørgensen og pointerer:

- Det er godt nok regnet ud fra den mælkepris der var inden den faldt sidst.

Rådgivning og ikke bare salg

Det sidste step af tre-trins programmet er, at Nutrimin i samarbejde med landmanden og eventuelt en konsulent, kigger fodringen igennem, og får optimeret på fodringen, så den bliver optimal, og udnytter den ydelsespotentiale, som køerne har genetisk.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi forsøger at yde rådgivning, mere end salg, siger Erik Løvfelt Jørgensen og uddyber:

- Hvis ikke vi lytter til landmanden og hans behov, mister vi ham som kunde, men samtidig skal vi også turde udfordre ham.

Ønsker et samarbejde

For Nutrimin er det afgørende at der generelt kommer mere fokus på toksiner, som ifølge Erik Løvfelt Jørgensen er et meget overset problem.

- Vi ser at der kommer toksiner ind i besætningerne, både med grovfoderet, men bestemt også med det indkøbte foder, som ikke altid har den kvalitet vi ønsker os, siger han.

Nutrimin har intet ønske om at sætte spørgsmålstegn ved den rådgivning og viden der er i det eksisterende system. De vil langt hellere samarbejde med kvægbrugskonsulenterne om at få sat toksiner på dagsordenen, og få løst de problemer de skaber ude hos landmændene.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi rækker hånden ud til samarbejde. Vi kan se at der er store problemer ude ved mælkeproducenterne, så nu skal vi arbejde i fællesskab om at få det løst, siger Erik Løvfelt Jørgensen og fortsætter:

- Vi har viden og erfaring med fodermidler og toksinbindere, og konsulenterne har erfaring og viden om fodring og foderblandinger. Husk der er stor forskel på de forskellige toxinprodukter, og det er ikke lige meget hvilket produkt der bruges. ?