2015 har ikke været et godt år for danske mælkeproducenter, som har måttet leve med faldende priser og et ringe udbytte på markerne. Men trods en nedgang i millionklassen i forhold til 2014 viser de første solide regnskabstal fra de tre rådgivningsvirksomheder LMO, LandboSyd og LandboNord, at landmændene leverer en rekordhøj ydelse og har holdt igen med omkostningerne

Utilfredsstillende resultater

De første regnskaber for 2015 har nu været igennem økonomernes skarpe blik. Der tegner sig et tydeligt billede af, at 2015 som forventet ikke vil gå over i historien som et særligt positivt år for danske mælkeproducenter.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Resultaterne er langt fra tilfredsstillende ? det kommer ikke som nogen overraskelse, eftersom afregningspriserne hele året har været for nedafgående. Vi ser et resultat efter finansiering på -175.000 kroner pr mælkeproducent. Afregningsprisen var 62 øre dårligere end i 2014, så kort fortalt betyder det, at landmanden mister en million kroner i sit resultat efter finansiering i forhold til 2014, siger chefkonsulent Anne-Mette Søndergaard fra LandboNord.

De første opgørelser fra de tre rådgivningsvirksomheder er fremkommet på baggrund af regnskaber fra 100 mælkeproducenter med i gennemsnit 215 køer.

Reduceret fremstillingspris

Det er et gennemgående billede, at afregningsprisen og et grovfoderudbytte under normalen sammenlagt har haft stor betydning for årets resultat.

- Vi ser dog også positive takter: Mælkeydelsen er øget med næsten 400 kg mælk pr. ko og den gennemsnitlige ydelse leveret til mejeri er på 10.300 kg EKM. Det er utroligt flot, at det er lykkedes for mange mælkeproducenter at få køerne til at yde mere, samtidigt med at fremstillingsprisen er reduceret med 25 øre pr. kilo, siger udviklings- og rådgivningschef Anders Andersen fra LandboSyd.

Det er over en bred kam, at der er sparet på omkostningerne; regnskaberne viser, at det blandt andet skyldes et øget fokus på at få nedsat udgifter til blandt andet vedligehold og foder. Men der er fortsat rigtig stor forskel på, hvor meget den enkelte mælkeproducent kan trække ud til sig selv, når regnskabet er gjort op.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi ser, at de bedste 25 procent af mælkeproducenterne holder omkostningerne så langt nede, at de har en fremstillingspris på 2,17 kroner. Det er 30 øre bedre end gennemsnittet på 2,47 kroner og dermed meget flot. Det viser helt klart, at der fortsat er et stort resultatmæssigt potentiale at hente for mange, fortæller virksomhedsrådgiver Rasmus Riber Rasmussen fra LMO.

Status quo på økologien

Regnskaberne for de økologiske mælkeproducenter viser tydeligt en enorm udviklingsforskel i forhold til konventionel drift.

- De økologiske landmænd har holdt status quo i forhold til 2014 og har realiseret et resultat efter finansiering på 600.000 kroner. Her ser vi en reduceret afregningspris på blot 25 øre og en grovfodersammensætning, der ikke har været belastet på samme vis som for konventionel drift. Økologerne holder skindet på næsten og kan se frem til et lige så fornuftigt 2016, siger Rasmus Riber Rasmussen fra LMO.