Abonnementsartikel

I Veterinærmedicinsk Industriforening frygter formanden, at foderstoffirmaerne kommer til at sidde på salget af veterinærmedicin på samme måde, som branchen fuldstændig har sat sig på handlen med planteværnsmidler.

Handlen med veterinærmedicin er blevet endnu mere uigennemskuelig. Der sker en forskelsbehandling af dyrlæger, og der sker tilsyneladende ingen kontrol med, at de nye regler for handel med veterinærmedicin overholdes.

Det er ifølge producenterne af veterinærmedicin dét, der er sket, siden salget af veterinærmedicin for et års tid siden blev liberaliseret.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Derfor var dette emne centralt på generalforsamlingen i Veterinærmedicinsk Industriforening (VIF), og der faldt mange kritiske bemærkning fra formanden, Niels Holck, der er direktør i Orion Pharma Animal Health.

Og kritikken rettedes især mod Fødevarestyrelsen, som formanden mener, svigter sin opgave.

Skal være troværdigt

- Der blev sammen med liberaliseringen indført en afgift, der er øremærket til at skulle finansiere kontrollen af, at de opstillede betingelser for liberaliseringen bliver fulgt. Den kontrol af det faktiske handelsmønster kan vi ikke se er sket i det første kalenderår, siger Niels Holck.

- Vi har drøftet vores bekymring over den praksis, der har udviklet sig inden for salg af veterinærmedicin med Fødevarestyrelsen, men det er som om, at man ikke vil se på forholdene før i 2009, når den to-årige prøveperiode udløber.

- Hvorfor interesserer producenterne af veterinærmedicin sig for videresalget af deres produkter?

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi lever af at sælge medicin, og det vil vi gerne blive ved med. Med den interesse for og debat om landbrugets medicinforbrug, er vi alle afhængige af, at det sker på en troværdig måde - at dyrlæger, medicindistribution og landmændene er uafhængige af hinanden, siger Niels Holck.

Umenneskelig behandling

Er det ikke tilfældet, som ordningen administreres i dag?

- Man må forvente, at der med en liberalisering skal være lige ret for alle. Som vi kan se det, er der ikke lige vilkår.

- Vi oplever en forskelsbehandling, hvor der bliver gået meget tæt på privatpraktiserende dyrlæger i kontrollen af deres ageren i markedet. For os at se sker der en skævvridning i forhold til ansatte dyrlæger. Vi ved ikke, om man har et ønske om at knække de private dyrlæger, for de bliver udsat for en helt umenneskelig behandling. Det er som om, der i Fødevarestyrelsens supervision er indlagt en forskelsbehandling.

- Vi har set, at dyrlægerne i LVK har fået dispensation til at arbejde i en virksomhed, der er medejer af et veterinært udsalgssted. Så er det svært at se, at ikke også DLG og Skanderborg Apotek og andre apoteker kan ansætte dyrlæger. Vi mener ikke, det kan være i overensstemmelse med den klare adskillelse, der skulle være mellem dyrlæger og salg af medicin og landmænd.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Må ikke blive et driftsmiddel

- Vi ser også, at der i flere tilfælde er tale om en reel sammenhæng mellem grossist og udsalgssted. Hos både LVK, Europharma og 3S er indkøbsforening og grossist koblet op på et apotek. Så er der ikke den uafhængighed, som systemet forlanger.

- Jeg forstår godt, at foderstofselskaberne vil knytte kunderne tættest muligt til sig. Vi har set det i andre sammenhænge. Blandt andet har landmændene været udsat for et pres for at købe planteværn gennem deres foderstofselskaber, så det i dag er dem, der sidder på pesticid-markedet.

Men vi håber ikke, det går lige sådan med veterinærmedicinen, for foderstoffirmaerne har andre interesser, og vi skulle nødig nå dertil, at medicinen bliver et driftsmiddel, siger Niels Holck.

- I VIF har vi ikke nogen holdning til, hvem der skal og bør godkendes i det nye system. Alle kunder er velkomne. Selv om priserne tilsyneladende er faldet en smule, er det svært at se stiltiende på, at reglerne forplumres, så ingen ved, hvad der er rigtig og forkert, siger VIF-formanden.

- Det er blevet et totalt sammensurium. Det er det virkelig, lyder det næsten opgivende fra formanden for producenterne af veterinærmedicin.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den arbejder skam

I Fødevarestyrelsen er man uforstående over for kritikken af den manglende kontrol.

- I forbindelse med liberaliseringen blev der nedsat en task force med repræsentanter fra Lægemiddelstyrelsen og Fødevarestyrelsen, og den arbejder skam, siger Kim Helleberg Madsen, jurist i Lægemiddelstyrelsen.

- Dens opgave er at koordinere og styrke den kontrolindsats, der allerede eksisterer. Det har aldrig været meningen, at task force’n selv skulle ud og kontrollere, siger Lægemiddelstyrelsens jurist.