Siden 2014 har Jyden og Aarhus Universitet haft et spændende udviklingssamarbejde, "Den Selvstyrende Ko", der anvender koens motivation til at søge isolation på kælvningstidspunktet. I praksis betyder det, at koen skal benytte sig af muligheden for at søge væk fra flokken og kælve uforstyrret.

Ofte er kælvning forbundet med flere risici, der både kan betyde syge og svækkede kalve, og at køerne har en øget risiko for produktionssygdomme. Det er disse risici som Jyden og Aarhus Universitet har til formål at begrænse ved at udvikle et innovativt og praktisk staldkoncept, der kan tilbyde de funktioner, det kræves for naturligt at vække koens motivation til at søge væk fra flokken på det rette tidspunkt ift. kælvning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Udfordringer kan elimineres med fokus på naturlig kælvningsadfærd

Ikke alene foreskriver lovgivningen, at køer skal kælve uforstyrret i en separat kælvningsboks, men det kan tilmed være en udfordring at observere hvornår kælvningen er nært forestående og dermed få koen flyttet rettidigt i forhold til det reelle kælvningstidspunkt. Det resulterer ofte i at køerne flyttes for sent i forløbet, hvilket kan medføre at, kælvningen bliver mere kompliceret med risiko for efterfølgende børbetændelse og lignende - og med øget risiko for at kalven dør.

På den baggrund har Jyden og Aarhus Universitet arbejdet sammen om udviklingen af et nyt staldkoncept, hvor koen er selvstyrende og kan flytte sig til en selvbetjent, separat enkeltkælvningsboks inden den forestående kælvning. Koen kan hermed få den nødvendige ro til at kælve og til at være sammen med kalven de første timer herefter.

- Kælvningsboksens design er konstrueret på baggrund af koens naturlige adfærd, der indebærer at hun søger væk fra flokken, når hun skal kælve. Vi har sammen med Jyden udviklet, testet og afprøvet forskellige boksindretninger og funktioner - netop for at få defineret det optimale boksdesign, der kan motivere koen til at entrere kælvningsboksen på det rette tidspunkt. Koen skal finde det let at betjene de funktioner, der giver adgang til boksen, udtaler Margit Bak Jensen, projektleder, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet.

En balancegang med hensyn til dyrevelfærd og staldmanagement

Jydens andel i projektet om den selvstyrende ko er den tekniske udvikling af kælvningskonceptet, som blandt andet består i udviklingen af den selvbetjente og -lukkende låge, der skal sikre at kun én ko ad gangen har adgang til kælvningsboksen.

Med udviklingen af dette kælvningskoncept, vil landmanden få et godt alternativ til de traditionelle kælvningsbokse, der findes på markedet. Et alternativ, der optimerer funktionskravene vedrørende muligheden for rengøring, adgang samt tilsyn med boksen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Når koen motiveres til at gå ind i kælvningsboksen, resulterer det både i øget dyrevelfærd samt arbejdstidsbesparelse for landmanden. Med et uforstyrret kælvningsforløb vil det per definition give en forbedret sundhed for koen og kalven, hvilket både er til gavn for dyrevelfærden samt for landmandens produktionsøkonomi, udtaler Jan Søgaard, produkt- og projektchef hos Jyden.

Søger forsøgsvært til nyt kælvningskoncept

I den sidste fase af udviklingsprojektet "Den Selvstyrende Ko" skal kælvningskonceptet i afprøvning på en større malkekvægsbedrift og sammenlignes med tidligere, manuelle flytninger og traditionel opstaldning af koen.

- Vi søger en forsøgsvært med interesse for afprøvning af vores nyudviklede koncept for selvbetjente kælvningsbokse. Det vil være interessant at følge med i de praktiske erfaringer for dette kælvningskoncept, som vi tror på, der har et stort potentiale. Interesserede forsøgsværter må derfor gerne henvende sig til os, afslutter Jan Søgaard.

Til FarmerTech 2016 vil man på Jydens stand kunne få mere viden om udviklingsprojektet "Den Selvstyrende Ko" samt have mulighed for at indstille sig som forsøgsvært.