Abonnementsartikel

Langtidsforsøg med affaldsbiomasse kan bruges til at vurdere miljø- og sundhedsmæssig risiko ved recirkulering.

Langtidsforsøg med faste behandlinger med affaldsbiomasse kan bruges til at vurdere miljø- og sundhedsmæssig risiko ved recirkulering. Over tid har det også været muligt at efterspore effekter på jordens frugtbarhed. Det er vist, at forskellig tilførsel af organisk stof resulterer i ændringer i jordens struktur, som direkte kan aflæses i brændstofforbruget i forbindelse med jordbearbejdning. Det er også vist, at langtidsvirkningen af fosfor i affaldsbiomasse varierer, herunder at fosfor i spildevandsslam har en høj virkningsgrad.

Københavns Universitet har i 2003 etableret et fastliggende forsøg med affaldsbiomasse for at sikre, at der er mulighed for løbende at foretage analyser af forsøgsled med og uden tilførsel af affaldsstoffer for at be- eller afkræfte forskellige påstande om skadelige virkninger på jord- eller afgrødekvalitet ved anvendelse af affaldsstoffer i jordbruget. Forsøgets hovedsigte er at skabe grundlag for løbende at kunne vurdere, om recirkulering af organiske restprodukter fra by til land, især spildevandsslam, kan give anledning til miljø- eller sundhedsmæssige problemer.

Bliv abonnent og læs hele artiklen

Prøv vores introduktionstilbud for kun 1 kr. første måned og få adgang til alle artikler på Maskinbladet.dk
Få adgang nu
Allerede abonnent?
Opsig når du vil til udgangen af indeværende abonnementsperiode.
Tilbuddet gælder kun, hvis du ikke tidligere har abonneret på Maskinbladet.dk.