Abonnementsartikel

Næsten 250 straffesager mod landmænd i hele landet falder bort, hvis Bæredygtigt Landbrug får medhold i Vestre Landsret.

EU gennemførte i 1991 direktivet om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget, i daglig tale blot kaldet nitratdirektivet. Formålet med direktivet er at nedbringe vandforurening forårsaget af landbrugets anvendelse af især kvælstofholdigt kunstgødning og husdyrgødning, da dette kan forstyrre den økologiske balance i vandmiljøet og føre til forurening af drikkevandet blandt andet med nitrat.

Det er dog værd at huske, at landbrugets brug af kvælstofholdig gødning ikke er den eneste forureningskilde; der udledes store mængder nitratholdigt spildevand fra industrien og fra almindelige husholdninger. Der er også på EU-plan taget initiativ til begrænsning af disse forureningskilder, for eksempel med byspildevandsdirektivet også fra 1991.

Bliv abonnent og læs hele artiklen

Prøv vores introduktionstilbud for kun 1 kr. første måned og få adgang til alle artikler på Maskinbladet.dk
Få adgang nu
Allerede abonnent?
Opsig når du vil til udgangen af indeværende abonnementsperiode.
Tilbuddet gælder kun, hvis du ikke tidligere har abonneret på Maskinbladet.dk.