Abonnementsartikel

Planteavlere får mulighed for at hente inspiration og ny viden på Plantetræf 2008, der finder sted på VidenCenterBygholm 11. juni.

På guidede ture rundt til forsøgsparcellerne kan de besøgende høre om det sidste nye inden for sorter, gødskning og bekæmpelse af ukrudt og svampesygdomme.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Derudover er der mulighed for at besøge en nyetableret informationsbigård, ”Humlehaven”, og se vildtplanter, læhegn samt majslabyrinten, der lige nu vokser op.

Følg rodudviklingen

Et nyt tiltag på VidenCenterBygholm er elektronisk udstyr, som gør, at man kan følge planternes vækst og rodudvikling.

Det foregår ved, at et web-kamera i et glasrør i jorden filmer røddernes vækst, så den kan følges på en skærm.

På den måde kan røddernes vækst i løbet af sæsonen følges, så der kan fås et billede af, hvor dybt rødderne trænger ned i jorden – og hvor stort et rodvolumen de får.

Det kan være med til at give en bedre fornemmelse for planternes evne til at optage vand og næringsstoffer fra jorden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Viden som både kan bruges ved gødskning af afgrøderne, men som også kan give os informationer om efterafgrødernes evne til at samle kvælstof.

Sprøjteteknik

Et af de store temaer på Plantetræf er sprøjteteknik. Ved at opstille forskellige sprøjtetyper på arealet bliver der mulighed for at se forskellige teknikker og metoder til sprøjtearbejdet.

Arrangementet afvikles i et samarbejde mellem LRØ og Bygholm LandbrugsskolePlantetræf 2008 finder sted den 11. juni fra klokken 10 til 15.30.

Den 10. juni fra 14 til 17 er der plantetræf for landbrugsskoleelever fra hele landet.