SAC har gennem længere tid været aktive på markedet for store malkeanlæg i Kina. Tendensen i Kina er relativt store anlæg med et antal malkekøer i størrelsesordenen fra 1.000 til 6.000 pr. bedrift eller enhed.

Under besøg i Kina i juni 2015 besøgte SAC således flere anlæg med både store malkestalde (SBS 2x40) og 60/80 pladsers malkekarruseller. Virksomheden er lige nu i gang med at montere et anlæg bestående af to 60 pladsers malkekarruseller i samme bygning beregnet for malkning af cirka 3.500 køer. Selve staldbygningerne er med sengebåse, som vi også ser det i Danmark. Staldanlæggene i Kina er ofte designet som flere ens stalde, som blot ligger ved siden af hinanden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Foderet bliver ofte transporteret ind til gårdene med lastbiler. Normalt kommer der cirka 8 til 12 lastbiler pr. dag med foder. Den slags moderne og teknologiske løsninger, som den danske virksomhed producerer, har traditionelt været svære at sælge til Kina, men kombinationen af et øget fokus på fødevaresikkerhed, og et solidt dansk ry har sikret

SAC en del ordrer til kæmpe landbrug i Kina. Hendes Kongelige Højhed Dronning Margrethe II og en erhvervsdelegation med fire danske ministre åbnede dørene til de helt store ordre blandt andet til en investor, som har mere end 70.000 malkekøer. Til denne investor solgte SAC to dobbelt 60 pladsers karrusel, som netop nu installeres ved siden af hinanden og skal malke cirka 3.500 malkekøer på en gård i Inner Mongoliet. Den første 80 pladsers karrusel er solgt til Kina.

Man samarbejder med Eksportkreditfonden og Nordea, sådan at man kan hjælpe med at finansiere en ny stald i Kina over en periode på fem år.