Lyt til artiklen:

Landbrugets resultater blev næsten halveret i 2023

00:00
Hastighed: ???x
03:40

I 2023 var driftsresultatet for heltidslandbrug på 1,6 millioner kroner pr bedrift, det skriver Danmarks Statistik i en ny opgørelse.

Det udgør næsten en halvering i forhold til 3,1 millioner kroner i 2022. Det er alligevel det næstbedste resultat de seneste ti år. Det var især en stigning i finansieringsomkostninger på 1,0 millioner kroner til 1,7 millioner kroner som påvirkede det gennemsnitlige resultat negativt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Finansieringsomkostningerne, med indregnede konverteringsgevinster, ramte i 2022 det laveste niveau siden finanskrisen. Konverteringer af realkreditlån med lav pålydende rente har reduceret landbrugets gæld. Det har i 2023 til gengæld betydet øgede rentebetalinger, hvilket samlet set gav renteudgifter i pct. af gælden på det højeste niveau siden 2008-2009.

rich-media-2
Grafik: Danmarks Statistik.

5.000 færre heltidsbedrifter på ti år

I 2023 var der 6.247 heltidslandbrug i Danmark, og det er 5.000 færre end for 10 år siden.

Faldet er sket for konventionelle bedrifter, idet antallet af økologiske heltidsbedrifter er uændret med cirka 630 bedrifter. For bedrifter med grise er der især blevet færre bedrifter specialiseret i slagtegrise. Der var cirka 1.300 bedrifter med specialisering i slagtegrise i 2013, mens der i 2023 var lidt under 600 tilbage.

Dermed er der nu flere grisebedrifter, 632, hvor specialiseringen er smågriseproduktion, end der er slagtegrisebedrifter.

Dårligt vejr og priser

2023 bød på vanskelige vejrforhold for planteavlen med først tørke i vækstperioden og siden megen nedbør. Samtidig faldt priserne på eksempelvis korn, raps og mælk. Det betød, sammenholdt med førnævnte forøgelse af finansieringsomkostningerne, at driftsresultatet faldt med 2,0 millioner kroner til 0,6 millioner kroner. for driftsform planteavl i 2023.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For malkekvæg faldt driftsresultatet med 2,8 millioner kroner til 2,0 millioner kroner for konventionelle bedrifter og med 2,5 millioner kroner til 1,0 millioner kroner for økologiske bedrifter.

Stærke smågrise

Smågrise kunne i 2023 afsættes til en gennemsnitpris på 651 kroner for salg til hjemlige aftagere eller til eksport.

Det medvirkede til et rekordniveau på 5,2 millioner kroner i driftsresultat for smågriseproducenter, hvilket er 1 million kroner bedre end det hidtil bedste år - 2019.

For bedrifter specialiseret i slagtegrise med indkøb af smågrise faldt driftsresultatet derimod til 1,6 millioner kroner mod 3,4 millioner kroner året før.

rich-media-4
Grafik: Danmarks Statistik.

Afkastningsgraden blev i gennemsnit for heltidslandbrugene 4,5 procent i 2023. Den varierede fra 2,6 procent for planteavl til 6,9 procent for grise (9,6 procent for smågriseproducenter). For både planteavl, malkekvæg og svin var der positive driftsresultater efter ejeraflønning, hvilket svarer til en positiv opsparing for året.