Lyt til artiklen:

En gang afviste køberne maskinoptagede kartofler

00:00
Hastighed: ???x
03:32

I rejsen tilbage til Maskinbladets første årgang som landsdækkende avis, er vi denne gang faldet over en interessant artikel om en 75-års jubilæumsfejring, som en af maskinbranchens kendte virksomheder - Hylleberg - havde stablet på benene.

Jubilæet blev omtalt i Maskinbladet den 13. juni 1994, hvor man kunne læse, at jubilæet blev fejret med en udstilling og to såkaldte kartoffeldage.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Virksomheden har stadig kartofler som omdrejningspunkt og er stadig kendt over hele Skandinavien, ganske vist med et andet firmanavn - Grimme Skandinavien - men blandt ejerne og ledelsen ser vi fortsat medlemmer af Hylleberg-familien.

Artiklen i Maskinbladet fortalte virksomhedens historie fra 1919, da grundlæggeren Chr. Hylleberg begyndte at producere en kartoffeloptager, som han havde konstrueret.

I jubilæumsåret 1994 var kartoffelmaskiner fortsat det centrale i virksomheden, som ganske vist dengang også havde udvidet produktpaletten med Krones græsmaskiner.

Udvikling

Virksomheden havde også fortsat fokus på udvikling af nye kartoffelmaskiner, og i 1994 havde Hylleberg et full line-sortiment til kartoffelproducenterne. Maskinbladets artikel fremhævede de nye bedplove og stenstrenglæggere, som var med til at udvide mulighederne for kartoffeldyrkning på både stenrige jorder og på lerjord.

Hele paletten af maskiner blev remset op og, så blev det fremhævet, at Hylleberg også havde alt tænkeligt udstyr til at sikre en optimal indlagring og opbevaring, eksempelvis klimastyring.

Artiklen fortsætter efter annoncen

"Nænsom optagning og håndtering nytter ikke meget, hvis kartoflerne efterfølgende opbevares under forkert temperatur og luftfugtighed," kunne man læse i Maskinbladet.

Den gamle artikel gav også historiske eksempler fra Hyllebergs righoldige arkiv af gamle avisartikler og brugerudtalelser.

For eksempel fra godsinspektøren på Overgaard, som i 1933 havde kørt med tre optagere og havde taget kartofler op på 125 tønder land. Dengang blev et kartoffelareal på fem tønder land ifølge artiklen anset for at være et stort areal.

Det fremgår også, at de første Hylleberg-optagere i 1920 nogle gange kunne tjene sig selv hjem på kun en enkelt sæson alene i sparede udgifter til arbejdskraft.

Frygt for mishandling

Artiklen beretter også om, at så sent som i 1972 købte den første kartoffelavler på Samsø en Hylleberg-optager til at optage tidlige spisekartofler. Men handlen blev annulleret, for kartoffelavlerens aftager ikke ville købe spisekartofler," som var blevet mishandlet af en kartoffeloptager."

Artiklen fortsætter efter annoncen

Maskinen strandede derfor på havnekajen, hvor den blev ivrigt studeret af andre kartoffelavlere, og få dage senere, købte en anden kartoffelavler på Samsø optageren - uagtet aftagernes modstand.

Allerede i første sæson beviste maskinen ifølge artiklen, at den kunne optage kartofler stort set lige så nænsomt, som det er muligt ved håndkraft.

Den gamle artikel fra juni 1994 var også forsynet med et par billeder af meget gamle Hylleberg-kartoffelmaskiner, blandt andet en optager, som skulle trækkes af tre-fire heste og derfor kunne forsynes med hjælpemotor.