Lyt til artiklen:

Se kortet: 23.000 hektar omfattet af krav om obligatoriske målrettede efterafgrøder

00:00
Hastighed: ???x
03:27

Mange landbrugere har indberettet efterafgrøder i årets ansøgningsrunde, men i nogle kystvandoplande er der ikke indberettet tilstrækkeligt med målrettede efterafgrøder eller alternativer, det skriver Landbrugsstyrelsen i forbindelse med, at et udkast til bekendtgørelsen nu er i høring.

Der mangler en samlet indsats på cirka 23.330 hektar efterafgrøder. Det svarer til, at der mangler cirka 6 procent af det samlede indsatsbehov for 2024.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den målrettede kvælstofindsats skal sikre den nødvendige beskyttelse af vandmiljøet mod kvælstofudvaskning. Den resterende indsats skal derfor hentes ved et krav om obligatoriske efterafgrøder i de kystvandoplande, hvor der er en restindsats. Der vil ikke være tilskud til de obligatoriske efterafgrøder.

Kortet herunder viser de kystvandoplande, hvor der kommer et krav om obligatoriske efterafgrøder

rich-media-2
Kortet viser 108 kystvandoplande, hvoraf 42 er omfattet af krav om obligatoriske målrettede efterafgrøder i 2024. Foto: Landbrugsstyrelsen.

Landbrugere, der har marker i de 42 kystvandoplande, hvor der kommer et krav, vil som udgangspunkt være omfattet af kravet. Man er dog undtaget, hvis man er økolog, eller hvis ens bedrifts efterafgrødegrundareal er under 10 hektar.

Har man krav om obligatoriske efterafgrøder, vil man snart kunne se en beregning i gødningskvote- og efterafgrødeskemaet i Internet Markkort.

Frivillige målrettede modregnes

Hvis man har fået tilsagn om tilskud til efterafgrøder og alternativer eller har fået godkendt en ansøgning landbrugsstyrelsen det automatisk i et eventuelt krav om obligatoriske efterafgrøder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det vil sige, at hvis man for eksempel har fået tilsagn om tre hektar efterafgrøder i målrettet kvælstofregulering, og er omfattet af et krav om fire hektar obligatoriske efterafgrøder, skal man kun udlægge en ekstra hektar efterafgrøder for at opfylde kravet.

Kompromisernes forår giver store variationer på markniveau

Se også:

Kompromisernes forår giver store variationer på markniveau

Det vil fremgå af gødningskvote- og efterafgrødeskemaet, om man ved hjælp af sit tilsagn til målrettet kvælstofregulering allerede opfylder kravet om obligatoriske efterafgrøder, eller hvor mange ekstra ha efterafgrøder, man eventuelt skal udlægge.

Sådan opfyldes kravet

Som udgangspunkt gælder de samme betingelser for obligatoriske målrettede efterafgrøder som for de pligtige efterafgrøder. Det gælder for eksempel med hensyn til frister for etablering og destruering, valg af alternativer og hvilke typer af efterafgrøder, man kan bruge.

Hvis man vælger at opfylde sit krav ved at etablere efterafgrøder eller alternativer, skal man indberette dette i sit gødningskvote- og efterafgrødeskema senest 10. september.

I stedet for at etablere efterafgrøder eller et af de andre virkemidler kan man opfylde sit krav om obligatoriske efterafgrøder ved at reducere sin kvælstofkvote for planperioden 2024/2025

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ønsker du at vælge denne mulighed, skal man ikke foretage sig noget, da kvoten automatisk reduceres, hvis man ikke indberetter efterafgrøder eller andre virkemidler til at opfylde kravet, meddeler styrelsen.

Ingen vej tilbage: Ny ordning tinglyses med permanente krav og forbud

Se også:

Ingen vej tilbage: Ny ordning tinglyses med permanente krav og forbud