Lyt til artiklen:

Rapport: Uændret sanktionsniveau i grisestalde

00:00
Hastighed: ???x
03:12

Fødevarestyrelsen har netop udgivet Dyrevelfærdsrapporten 2024, som viser resultaterne af kontrollen i 2023. Her fremgår det, at sanktionsprocenten i landets grisestalde ligger på 30,3 procent, og dermed er på niveau med året forinden.

- De kontrolkampagner, Fødevarestyrelsen udfører, bidrager til, at producenterne bliver mere opmærksomme på korrekt efterlevelse af dyrevelfærdslovgivningen. Jeg er glad for, at vi med den nye brede dyrevelfærdsaftale, der er den første af sin slags, har sat fokus på dyrevelfærden i hele landet og nu får et langt bedre overblik over, hvordan det står til med dyrenes velbefindende, så vi også har bedre mulighed for at følge op og sætte ind og få sanktionstallene endnu længere ned, siger fødevareminister Jacob Jensen (V) i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

86 procent af de kontrollerede besætninger på tværs af dyregruppe i 2023 havde rettet op på overtrædelserne ved første opfølgende kontrolbesøg.

Risikovurderinger af halebid

Blandt fokus for kontrollerne i 2023 var et fokus på, om der var styr på reglerne om risikovurderinger for halebid, hvis man halekuperer.

122 besætninger fik en sanktion i forbindelse med kampagnen, hvilket svarer til en sanktionsprocent på 30,5 procent. Der blev givet 1 påbud og 4 politianmeldelse. Lidt over halvdelen af overtrædelserne på området skyldtes manglende overholdelse af dokumentationskravene for halekupering.

Ny dyrevelfærdsrapport: Flere politianmeldelser mod grise-og kvægproducenter

Se også:

Ny dyrevelfærdsrapport: Flere politianmeldelser mod grise-og kvægproducenter

De resterende 47 procent handlede om manglende regelefterlevelse af de regler, som den besætningsansvarlige skal forholde sig til, når der laves en risikovurdering i besætningen, for eksempel manglende rode og beskæftigelsesmateriale, manglende overbrusningsanlæg eller korrekt håndtering af syge og tilskadekomne grise.

Kampagnen viste desuden, at 122 besætninger havde en plan for gradvis overgang til at holde ikkehalekuperede grise. Desuden havde 16 procent af de kontrollerede besætninger indført prøvekuld med ikke-halekuperede grise.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Styr på boltpistolen

Et andet fokusområde for kontrollerne var korrekt aflivning.

Her blev der konstaterer overtrædelser og givet indskærpelser i to af de kontrollerede grisebesætninger svarende til én procent, for ikke at anvende korrekt bedøvelses- eller aflivningsmetode.

Ser man på vedligehold af aflivningsudstyr blev der givet indskærpelser i 40 ud af 201 kontrollerede grisebesætninger, svarende til 20 procent.

Den gennemgående problemstilling ved kontrollerne var, at boltpistolen ikke var vedligeholdt efter producentens anvisninger, hvor bolten enten passivt falder ud af kammeret, eller ikke trækker sig tilbage efter aktivering. På den baggrund konkluderer styrelsen, at der er sket en fremgang i regelefterlevelsen på området.

Rapport: Dyrevelfærden bliver bedre i danske stalde

Se også:

Rapport: Dyrevelfærden bliver bedre i danske stalde