Lyt til artiklen:

Vkst: Grøn trepart giver klarhed over fremtiden

00:00
Hastighed: ???x
03:42

Én samlet løsning med fokus på biodiversitet, natur, skovrejsning, grundvand og lavbundsarealer er ifølge Torben Hansen, formand for Vkst, nødvendig for, at erhvervet har rammerne til at investere i produktionen fremadrettet, det meddeler landboforeningen i en pressemeddelelse.

-Der er ingen tvivl om, at ideen om en afgift ikke er groet i vores have. Men samtidig er det vigtigt at sige, at landbruget allerede var på vej mod det klimaneutrale landbrug i 2050 - men uden en afgift. De ideer, vi bød ind med inden forhandlingerne, er taget positivt op, lyder det fra Torben Hansen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Aftalen sigter mod nye løsninger, så Danmark fortsat kan have en stærk fødevareproduktion.

Jacob var bekymret for afgiften: Nu er han havnet i eksistentiel limbo

Se også:

Jacob var bekymret for afgiften: Nu er han havnet i eksistentiel limbo

- Vi arbejder hen imod en kraftig reduktion af eller slet ingen afgift på CO2. Og jeg er glad for, at de andre parter i forhandlingerne har lyttet til landbrugets budskab om, at der allerede er konkrete og økonomisk fornuftige tiltag, vi kan gøre på bedriften for at reducere CO2-udledningen. De løsningerne skal vi i gang med ude på bedrifterne, så vi arbejder os hen imod en CO2-reduktion og dermed en kraftig reduceret eller slet ingen afgift, siger Torben Hansen.

Samtidig minder Torben Hansen om, at afgiften først træder i kraft i 2030, og indtil da skal der arbejdes intenst med realiseringen af de innovative løsninger, der kan reducere CO2.

Arealfond skal understøtte klog arealanvendelse

Fra Vkst er der ros til etableringen af den arealfond, der skal arbejde med opkøb og jordfordeling til at understøtte den ændrede arealfordeling og bruge arealerne så klogt som muligt.

-Det er godt, at aftalen tænker tingene meget mere sammen: et areal til klimaindsats kan kombineres med skovrejsning og natur og biodiversitet. Det er afgørende, at ændringerne nu sker med fuld erstatning og med frivillige aftaler som udgangspunktet, lyder det fra Torben Hansen, der fortsætter:

Artiklen fortsætter efter annoncen

-Vi må ikke glemme, at Danmark har geografisk beliggenhed, der er helt enestående, når det gælder fødevareproduktion. Vi har en høj effektivitet og stor faglighed - og det forpligtiger. Vi er et landbrugsland, og det skal vi værne om. Og det kan vi kun gøre ved at bruge jorden klogt.

Ingen afgift på gødning

Mens husdyrproduktionen kigger ind de største konsekvenser af en CO2-afgift, er det derimod glædeligt, at der ikke er kommet en CO2-afgift på gødning peger Vkst på. Men for de østdanske landmænd er der også en stor opgave i forhold til kvælstofreduktionen:

-Vi skal have flere og nye lokale løsninger omkring vores fjorde i Østdanmark. Det store spørgsmål er, hvorfor vi endnu ikke har set effekten af kvælstofreguleringen i fjordene, og derfor er det nødvendigt, at vi kombinerer den nuværende regulering med lokale løsninger i for eksempel kystvandråd, hvor tiltag som marine virkemidler også kan komme i spil, siger Torben Hansen og slutter af med at understrege, at der nu ligger et stort arbejde foran alle i landbruget:

- Vi skal skabe rammerne for den innovation, der skal bringe nye virkemidler i spil - både på landsplan og med lokale løsninger i samarbejde med andre interessenter. Det er nu, vi skal i arbejdstøjet.

Griseproducent: Grøn trepart skræmmer mig ikke væk

Se også:

Griseproducent: Grøn trepart skræmmer mig ikke væk