Abonnementsartikel

Med kvoteophøret er der nye muligheder for at udvide produktionen - og det er ikke længere en superafgift, som er stopklods for produktionsmængden. Men man skal stadig huske at tænke på, hvilken vare det er, man leverer - og på hvilken måde den bedst produceres.

Der er altid mulighed for at optimere i de eksisterende rammer. Det har jeg hørt flere landmænd sige. Og det lyder også som om, at det er det, der er fokus på netop nu. Selvom nogle af optimeringerne ikke kræver det store, er der også brug for investeringer i landbruget. Måske kan man være heldig at få en del af Miljøteknologipuljen, så det kan hjælpe en smule på økonomien - ellers er der stadig en del, som må holde igen med eventuelle investeringer.

Lige nu drejer det sig for de fleste om at udnytte al den kapacitet, der er i staldanlægget og på bedriftens arealer for at få så høj en mælkeproduktion på den enkelte bedrift som muligt. Dermed vil mange producenter kunne nedbringe produktionsomkostningerne pr. kg mælk.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men hvad er det, vi skal arbejde hen imod langsigtet? Det er ikke kun mængden, vi skal fokusere på, og hvor meget eller lidt foder, der kommer ind og ud af dyrene. Jeg tror, at i alt hvad man gør og producerer på ejendommen, skal man tænke på kvalitet. Måske viser gevinsten sig ikke med det samme, men på den lange bane vil det give afkast.

Måske skal man også til at tænke ud af boksen - hvem siger, at tingene skal være, som de plejer? Og her tænker jeg på alle faktorer, der vedrører bedriften. Har man den rette sammensætning af dyr, skulle man tænke i andre foderemner, kan staldsystemet være anderledes, skal markarbejdet udliciteres og så videre?

Det kan også være, at ledelsesstilen trænger til en opfriskning. Det er ikke alle, som har den fødte leder i sig - men mange kan lære det. Og med den udvikling, der er i landbruget, kommer man bare ikke udenom, at der er behov for ledelse. Såvel i landbruget som på alle andre virksomheder gælder det om at løfte i flok - men det kræver, at der er en god leder til at vise vejen.

En vigtig ting er blandt andet at sikre, at alle medarbejdere kender bedriftens mål - og hvad man skal gøre for at få det hele til at gå op i en højere enhed. Det kan også være, at en ekstra mand gør, at man lige når det ekstra i hverdagen, som i den sidste ende betyder, at man er godt med og ikke slækker på noget. Jeg ved godt, at det er en ekstra udgift på lønposten, men måske er det det, der er med til at give produktionen et kvalitetsløft - og det er der altså nogen, som godt kunne trænge til. ?