Lyt til artiklen:

Med slagtepræmie, færre afgifter og mindre eksport vil grøn trepart holde grise på danske slagterier

00:00
Hastighed: ???x
03:16

I den grønne trepart har også Fødevareforbundet NNF, Dansk Erhverv og Dansk Industri siddet med ved bordet.

Set i lyset af, at der de seneste 25 år er lukket 28 slagterier, mens Danish Crown indenfor det seneste år har lukket slagterier i både Sæby og Ringsted, er det derfor ikke overraskende, at aftalen indeholder et afsnit med titlen "Konkurrencedygtige slagterier."

Artiklen fortsætter efter annoncen

I afsnittet noteres det, at smågrise i højere grad eksporteres til opfedning og slagtning i udlandet, og derfor vil parterne "som led i indførelsen af en samlet klimaregulering af landbrugets udledninger sikre gode rammevilkår for branchen, herunder særligt slagteriernes råvaregrundlag, så danske slagterier også kan konkurrere på et internationalt marked i fremtiden," hedder det i aftalen.

28 slagterier er lukket på 25 år

Se også:

28 slagterier er lukket på 25 år

Samtidig bemærkes det, at slagtegrise umiddelbart vil blive ramt hårdere af en CO2-afgift, end smågrise, der eksporteres. Derfor skal der arbejdes for modeller, som kan kompensere slagtegriseproducenterne.

Hvordan, det skal ske, er ikke fast førend en politisk aftale også er på plads, men den grønne trepart peger på, at der skal indføres en slagtepræmie for grise.

Det betyder, at det skal undersøges, om man kan lave en produktionsafgift pr. nyfødt gris, som så tilbageføres til griseerhvervet som en fast præmie for hver gris, der slagtes på en dansk slagtelinje.

Skulle det vise sig ikke at kunne lade sig gøre, skal der arbejdes på en livscyklusafgift, hvor man betaler en afgift, der afspejler hele grisens livscyklus, sådan så en eksporteret gris også skal betale for eventuel udledning i forbindelse med opfedning og slagtning i udlandet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Samtidig skal det undersøges, om produktionsafgifterne på griseproduktionen kan lempes med 25 millioner kroner fra 2027 til 2030.

Letter afgifter på slagterier

Det er dog ikke kun på producentsiden, at den grønne trepart vil sætte ind. Også slagterierne skal lettes, for at afbøde konsekvenserne af en afgift.

Trepartsaftale er en katastrofe: Slut med investeringer hos svineformand

Se også:

Trepartsaftale er en katastrofe: Slut med investeringer hos svineformand

Det skal ske ved, at regeringen skal arbejde for at afsætte 45 millioner kroner om året, som skal gå til at afskaffe gebyrer for kontrol af restkoncentrationer af veterinære lægemidler i kødprodukter samt gebyrer for eksportcertifikater i forbindelse med udførsel af kødprodukter til 3. lande med virkning fra 2029.

Det skal i gennemsnit give en gebyrlempelse på en million kroner pr. virksomhed.

Samtidig skal der sættes endnu et tiltag i søen, som skal holde flere grise i Danmark. Det skal ske gennem en hurtigere implementering og det, som kaldes en mere ambitiøs linje i revisionen af EU´s transportforordning i forhold til dyrevelfærd.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Eller på kort dansk; transporttiden for slagtedyr skal sættes ned til otte timer, mens den maksimale transporttid for dyr til levebrug skal begrænses yderligere, end hvad der nu er på bordet i EU-Kommissionen.