Lyt til artiklen:

VA er godt rustet trods udsigt til fjernelse af 400.000 hektar landbrugsjord

00:00
Hastighed: ???x
03:23

Hos Vestjyllands Andel glæder de sig over, at der nu endelig er klarhed over, hvilke planer den grønne trepart er blevet enige om. Nu er der nemlig noget at forholde sig til, da uvisheden er vekslet til konkrete planer.

Udover en kommende CO2-afgift indeholdt aftalen blandt andet også rejsning af 250.000 hektar skov og udtagning af 140.000 hektar kulstofholdige lavbundsjorde, hvilket kommer til at påvirke Vestjyllands Andel og øvrige aktører i branchen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er klart, at det må forventes at have en vis impact på vores og medlemmernes virksomhed, når man potentielt fjerner knap 400.000 hektar fra dyrkningsfladen. Også selvom det fortsat er uvist, hvordan fordelingen af de udtagne jorde kommer til at fordele sig over landet, siger Steen Bitsch, der er administrerende direktør i Vestjyllands Andel i en pressemeddelelse.

rich-media-2
Steen Bitsch er administrerende direktør i Vestjyllands Andel. Pressefoto

Han påpeger, at Vestjyllands Andel føler sig godt rustet til fremtiden, da de længe har været forberedt på netop det senarie, som blev fremlangt mandag aften af den grønne trepart.

- Store dele af Vestjyllands Andels strategi er skabt med fokus på en grøn omstilling af dansk landbrug, hvilket vores engagement i lokalt producerede proteiner, biogasindustrien og opfindelsen af sigtemaskinen VA SizeMatters er skoleeksempler på. Derfor ser jeg også positivt på trepartsaftalen, fordi vi kan levere på mange af dagsordenerne.

Vision for kaskadeudnyttelse af biogen CO2

I trepartsaftalen fremgår det også, at parterne er blevet enige om at nedsætte et ekspertudvalg, der skal bidrage med visioner for kaskadeudnyttelse af kulstof opsamlet i landbrugsafgrøder og opsamling af biogen CO2 fra biogas. Et emne, som Vestjyllands Andel har været særdeles optaget af i de seneste år.

L&F-formænd glæder sig over resultater og muligheder i grøn trepart

Se også:

L&F-formænd glæder sig over resultater og muligheder i grøn trepart

- Sagt i al vestjysk beskedenhed vil vi påstå, at netop dette punkt i aftalen er stærkt motiveret af vores stædige argumentation for landbrugets unikke evne til at kaskadeudnytte biogen CO2. Derfor håber vi naturligvis også, at ekspertudvalget vil få en central rolle i fremtiden, så konklusionerne fra udvalget kan bidrage til at fremme en reduktion af både landbrugets og øvrige sektorers CO2-udledning. Herunder energisektoren, hvor behovet for biogen CO2 til etablering af grønne energiformer forventes at stige markant i de kommende år, lyder det fra Steen Bitsch.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Samtidig italesættes det faktum, at der i arbejdet med den nye trepartsaftale undervejs opsamles ny viden, som kan kalde på en revidering af nogle områder.

10 milliarder til pyrolyse, men investeringer er nødvendige nu

Se også:

10 milliarder til pyrolyse, men investeringer er nødvendige nu

- Vi hæfter os ved, at parterne motiverer til at arbejde med den nyeste viden på de forskellige områder, hvilket formentlig kræver et genbesøg af nogle punkter i aftalen undervejs. Landbruget lever i og af en foranderlig natur, som ikke kan sættes ind i et regneark. Derfor er der givetvis også elementer i trepartsaftalen, som skal tages op til revidering, fordi vi bliver klogere i processen. Indtil videre fokuserer vi dog på, at der er sat en grøn dagsorden for dansk landbrug, og den ser vi frem til at fortsat at levere på.