Lyt til artiklen:

Debat: Skal landbrug lukkes ned på grund af utroværdig forskning?

00:00
Hastighed: ???x
09:09

Der har været voldsom debat om det store iltsvind og de mange billeder, der har været af de "døde" fjord- og havbunde, hvor alle medier og deres journalister straks var med på "den frygtelige" ødelæggelse af vandmiljøet.

Og pludselige finder alle medier ud af, at professor i marinbiologi Stiig Markager også havde en politisk forklaring på, hvorfra iltsvindet stammer. "Det er landbrugets skyld - de lukker alt for meget kvælstof og gylle i havet, og det dræber alt liv". Enkelte vovede journalister spurgte ham, om det ikke kunne være noget af alt det spildevand, der også lukkes ud, der kunne have en påvirkning på iltsvindet. Det afviste Stiig Markager klart - "spildevand har ingen betydning". Basta.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Debat: Markager svarer Knud Jeppesen

Se også:

Debat: Markager svarer Knud Jeppesen

Hvorfor er der ikke bare en enkelt "mikrofonholderjournalist", der søger på hvad hr. Markager tidligere har sagt om spildevand:
Blandt andet til DR juni 2020, hvor professor Stiig Markager udtaler: "Man skal først og fremmest have stillet nogle skrappere krav til de store renseanlæg. Det krav, man har i dag på 1,5 milligram fosfor per liter, er alt for højt. Det skal ned på en tredjedel, altså et halvt milligram". Tjek.

Og i maj 2020 i TV2 er den helt gal med renseanlæg Lynetten i København.
"Renseanlægget Lynetten i København er så elendigt, at det skader havmiljøet i Øresund meget mere, end man kunne forvente". Det mener Stiig Markager, der "sabler Københavnsk renseanlæg ned". Tjek.

Ekstra Bladet maj 2020 om at der er iltsvind og liglagen helt oppe mod Helsingør, og det stammer fra spildevand nede fra København:
" Ja, fordi næringsstofferne vil drive nordpå, og oppe ved Helsingør er der meget strøm i vandet. Og så kan man godt få en høj algevækst lokalt, som så falder ned og giver iltsvind - og liglagnerne bagefter". Tjek.

Jyllands Posten maj 2020 hvor der påtænkes udledt 290.000 tons urenset spildevand i Øresund, og Stiig Markager udtaler: "...... det andet er, at det organiske stof vil komme ud som slam og lægge sig på havbunden. Og der vil det bruge ilt." Tjek.

Og Markager siger også: "Derudover er næringsstofferne i udledning et problem, da de skaber algevækst. Algerne har lige nu brugt alle næringsstofferne fra i vinters, der er masser af lys, og derfor vil nye næringsstoffer give en stor algevækst. Hvis man ventede til december, ville der ikke være så meget lys, ikke meget algevækst, og næringsstofferne fra spildevandet ville nå at drive langt væk, inden lyset kom tilbage." Tjek - tjek.

Artiklen fortsætter efter annoncen

HOVSA - der var lige det argument landbruget får at vide ikke gælder. Altså kvælstoftab fra landbruget er også om vinteren og må jo så også drive langt væk sammen med det fra spildevandet. Altså er det heller ikke noget problem med landbrugets tab af kvælstof om vinteren. Fik I den i medieverdenen? - ellers må I gerne bruge den nu.

Senest i forbindelse med "april-nedbørsrekorden" har Markager udtalt på P4 Fyn, "den gylle, landbruget kører ud i disse dage under ekstrem meget regnvejr, skylles i havet og ødelægger havmiljøet de næste 20 år". Sikke da engang vrøvl og igen en journalist der er helt væk. Hvorfor er der ikke en "modpart", der kan fortælle dem begge, at der selvfølgelig generelt ikke køres gylle ud i regnvejr på vandmættet jord. Det er fysisk umuligt, direkte ulovligt og temmelig dumt at miste dyre næringsstoffer. Det er kun næringsstoffer fra spildevand, der lukkes direkte i havet, når det regner, og de må jo så også flyde rundt og ødelægge havet i 20 år!

Markagers argumentering er utroværdig. I 2020 siger han at: "næringsstofferne fra spildevandet ville nå at drive langt væk, inden lyset kom tilbage". Men i 2024 på P4 siger han: "de næringsstoffer, der bliver vasket ud i de her uger og dage og timer, det er simpelthen grundlaget for dårligt havmiljø de næste 20 år". Forskningsforvirring på højt plan!

18. maj i Tæt på sandheden. På spørgsmålet om, hvorfor der ikke er sket noget politisk indgreb mod landbrugets kvælstof, svarer Markager at "det er Venstre, der ejer landet". Hvordan kan en "forsker" vide, om et politisk parti ejer landbruget? Direkte useriøst, og da Aarhus Universitets ledelse ikke tager afstand fra sådanne udtalelser, er det vel også deres holdning?

I Deadline og andre steder udtaler Markager, at landbruget ikke skal have erstatning for, at staten inddrager den grundlovssikrede råderet over tilførsel af næring til markerne. Heller ikke selvom landbruget for nuværende følger de regler og krav, samfundet har vedtaget for driften af markerne. Grotesk.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Og på det sidste er Markager begyndt at beskylde landbruget for 90 procent af kvælstofudledningen, og når der kommer mindst 10 procent fra spildevand - ja så kommer der slet ikke noget fra skove, parker og al anden natur. Direkte useriøst og usandt. I øvrigt kommer det meste kvælstof fra landbruget om vinteren og er længe væk om sommeren. Ifølge SEGES kommer til gengæld 40 til 80 procent af kvælstoffet fra spildevandet om sommeren ved de store byer. Og for fosfor er det op til 96 procent fra spildevand -altså samtidigt med sommervarmen. Det er fakta fra NOVANA-rapporter, når udledningerne opgøres månedsvis, men det er Markager ligeglad med- han fabler videre med gamle modelberegninger, der passer ind i "hans landbrugspolitik".

Mest grotesk er, at under omtale af lukning af Bornholms Fiskeriforening står Markager og siger "at det er landbrugets udledning af kvælstof, der er skyld i, at der ingen fisk er i Østersøen". Og at selvom Polen er et stort land med meget landbrug "er det stadig dansk landbrug, der har skylden, for det er mere intensivt dyrket". Sikke da en gang vrøvl - hvor længe skal man have gået i skole for at vide at strømmen i Østersøen går fra øst mod vest. Hvordan pokker skal kvælstof udledt i Vejle fjord nå rundt om Bornholm, inden det forsvinder ud i Kattegat. Og et godt bevis på strømforholdene er vel, at når vildsvin drukner i Flensburg fjord driver de i land på Sydfyn/Ærø og ikke på Bornholm.

I Altinget har Stiig Markager endda selv indsendt en kronik, hvori han kritiserer både fødevareministeren og miljøministeren med navns nævnelse. Altså de ministre, der betaler Markagers løn, hænger han ud i medierne som hyklere, fordi de ikke politisk gør det, han som "forsker" ansat ved Aarhus Universitet (AU) siger, de skal gøre. Grotesk at ministrene finder sig i det og betaler Stiig Markager for politisk arbejde!

Og endnu en gang udbasunerer Markager, at jorden bare skal tages erstatningsfrit fra landmanden. Altså tyveri ved højlys dag. Det svarer til at transportsektoren gerne må køre med varer og personer, men at de ikke må køre på vejene, hvis de slider på dækkene og dermed forurener naturen. Erstatningsfrit selvfølgelig, for "forureneren betaler".

Flere gange er foreslået, at store dele af landbruget i Vejle Ådal skal lukkes ned grundet for stor kvælstoftilførsel (N) til Vejle fjord, fordi det er årsag til dens "død". Men en ODA-målestation i Vejle Å har i over 20 år målt en faldende N-koncentration fra 2,5 mg N pr. liter i 2001 til det laveste nogensinde i 2023 på 1,5 mg N pr. liter. Og da grænsen for drikke- og overfladevand er 11,3 mg N pr. liter og naturligt indhold er cirka 1,0 til 1,5 mg N pr. liter - hjælper det ikke noget at lukke landbrug ned. Tillige er der masser af fisk i åen, og en del dambrug, der nyder godt af det rene og iltmættede vand i Vejle Å system.

Artiklen fortsætter efter annoncen

rich-media-7
Knud Jeppesen henviser til disse målinger i Vejle Å. Kilde ODA.

Kan det virkelig passe, at et helt erhverv hænges ud i alle medier grundet en meget ensidig politisk mediedækning om kvælstof, stort set fremført af kun én universitetsforsker, der udtaler sig som privatperson på hele miljøområdet lige fra død havbund, til hvornår landbruget skal køre gylle, og hvor mange marker og grise landbruget skal fratages uden erstatning?

Tænk at kvælstofforskrækkede, stemmehungrende politikere vil lukke store dele af vores fødevareproduktion ned, og at en miljøminister sidder på tv og vil slå med den store "kvælstofhammer" i sin iver for at vise handling uden at tage stilling til alle de andre "ting", der lukkes ud og påvirker vandmiljøet.

Tænk hvis samfundet bruger milliarder af dine og mine penge på at lukke landbrug, købe jord, nedlægge fiskeriet, og nedlægge dambrug, og at det så ikke virker alligevel - hvem tager så skylden og skal bære tabet af pengene og arbejdspladserne?