Lyt til artiklen:

Debat: BL vil holde Asger Christensen fast på valgløfter

00:00
Hastighed: ???x
02:14

Asger Christensen (V) blev genvalgt til Europa-Parlamentet. Tillykke med det. Nu gælder det en ny femårs periode for ham, og for os andre gælder det om at holde ham fast på de emner, han i sin valgkamp fortalte, at han vil kæmpe for.

Det første emne, Bæredygtigt Landbrug vil minde ham om, er en ensartet implementering af EU-lovgivningen i alle fællesskabets lande. Til Bæredygtigt Landbrugs sommermøde foreslog Asger Christensen nemlig, at EU skal have en håndhævelseskommissær, som skal være en garant for en ensartet implementering af EU-lovgivningen i medlemslandene. Dermed skal kontrollanterne udgå fra EU og ikke fra de enkelte medlemsstater, mente det nu genvalgte EU-parlamentsmedlem, dengang han var kandidat.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er en spændende tanke, som Bæredygtigt Landbrug vil være med til at holde Asger Christensen fast på.

Regeringen foreslår lettere generationsskifter

Se også:

Regeringen foreslår lettere generationsskifter

Men - og der er et stort MEN - som vi vil være ekstremt fokuseret på. Hidtil har den kontrol, der er udgået fra EU, udelukkende fokuseret på om de enkelte medlemslande overholder minimumsstandarder. Ikke om de overimplementerer til skade for deres egne borgeres konkurrenceevne. Det er der nemlig kun ét land, der kan finde på.

At et land vil straffe sine egne borgere ved at stramme EU's minimumsbestemmelser, har EU hidtil ikke beskæftiget sig med - det har været helt op til det enkelte land. Men det er jo netop den overimplementering, det er vigtig at få stoppet - for såvel danske landmænd som andre borgere og erhvervsdrivende i det danske samfund.

Spiras-formand: Proces med lavbundsjorde går for langsomt

Se også:

Spiras-formand: Proces med lavbundsjorde går for langsomt

Derfor ønsker vi, at Asger Christensen vil arbejde for at få indsat en overimplementeringskommissær. En kommissær, der vil arbejde på at beskytte unionens borgere mod en mere omfattende lovgivning med mange flere detail forordninger end der ligger i bestemmelserne fra EU. Mon det kan lykkes parlamentsmedlemmet fra Danmark at ændre hele EU's tankesæt på det punkt?

Vi ønsker held og lykke med det arbejde, som vi vil følge ganske nøje.