Lyt til artiklen:

Grøn trepart snart klar med klimaudspil

00:00
Hastighed: ???x
03:05

Siden januar har parterne i den grønne trepart været samlet for at drøfte langsigtede løsninger, som sikrer, at Danmark kommer i mål med klimaambitionerne og den grønne omstilling. Onsdag mødes parterne til de sidste forhandlinger, inden udspillet til regeringen skal ligge på bordet senest den 30. juni.

På bordet er ifølge en række kilder tæt på trepartsforhandlingerne flere potentielt store forandringer for klima, miljø, landmænd og for det danske landskab, skriver Altinget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den grønne trepart blev nedsat umiddelbart efter Svarer-udvalget fremlagde deres klimaberegninger ud fra tre forskellige beregningsmodeller på klimaafgift på landbruget.

Ekspertgruppen anviste tre modeller, der på forskellig vis kombinerer en afgift på drivhusgasudledninger mellem 250 og 750 kroner pr. ton med fradragsmuligheder og tilskud, der kan finansieres via omlægning af landbrugsstøtten.

Modellerne forventes at kunne reducere udslippet med mellem 2,4 og 3,2 millioner tons CO2e fuldt indfaset i 2030.

- Vi har i vores arbejde lagt vægt på at anvise modeller, der i forskellig grad balancerer hensynet til at komme samfundsøkonomisk billigst i mål med hensynene til at reducere belastningen af landbruget, risikoen for produktionsnedgang og lækage af drivhusgasudledninger til udlandet, sagde formand for ekspertgruppen, professor i økonomi Michael Svarer, under fremlæggelsen af ekspertgruppens rapport.

Overblik: Det betyder eksperternes tre CO2-afgift-modeller

Se også:

Overblik: Det betyder eksperternes tre CO2-afgift-modeller

Løsninger til grøn omstilling

"Den grønne trepart skal komme med anbefalinger og løsninger til en grøn omstilling af dansk landbrug, og omstillingen skal gennemføres på en måde, så Danmark fortsat har et konkurrencedygtigt fødevareerhverv med attraktive erhvervspotentialer og arbejdspladser i fremtiden", står der i kommissorium for den grønne trepart.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Tildeling af fodertilsætningsmidlet Bovaer er en af virkemidlerne til at nedsætte landbrugets metan-udledning.

Et flertal i Folketinget har gennem Grøn Fond bevilget midler til at kompensere landmændene for udgifterne forbundet med det generelle reduktionskrav de første to år.

Fra årsskiftet 2024-2025 bliver der krav om, at malkekøer får en høj andel af fedt i foderet hele året gennem indkøbt fedt eller et metanreducerende fodertilsætningsstof en del af året.

Christian Lund: Vores medlemmer er klar til at bruge Bovaer

Se også:

Christian Lund: Vores medlemmer er klar til at bruge Bovaer

Henrik Dam Kristensen sidder som formand for den grønne trepart, mens økonomiminister Stephanie Lose (V) repræsenterer regeringen.

Den grønne trepart skal forholde sig til dilemmaer, udfordringer og løsninger, herunder konkrete virkemidler og deres effekter samt finansiering heraf, i forbindelse med regulering og omstilling af landbrugserhvervet. Effektberegninger følger gængse regneprincipper for indregning af klimaeffekter med videre, skriver Kommissorium for den grønne trepart.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Læs kommissorium for Grøn trepart.

Konsekvens af skovenes øgede optag af C02 bliver drøftet i grøn trepart

Se også:

Konsekvens af skovenes øgede optag af C02 bliver drøftet i grøn trepart