Lyt til artiklen:

Landboforening vil informere om permanent ekstensivering

00:00
Hastighed: ???x
02:15

Landbrugsstyrelsen åbner for en ny ordning om permanent ekstensivering. Ordningen er for de landmænd, som har et samlet stykke landbrugsjord på over 0,3 hektar, som de ønsker at udtage til gavn for miljø, klima og natur.

Ansøgningsrunden er kort, så man kan med fordel allerede nu overveje, om man har arealer, der skal søges på, skriver Djursland Landboforening i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Tilskuddets størrelse afhænger af, om arealet var anmeldt i fællesskemaet som et omdriftsareal (82.500 kroner pr. hektar) eller et permanent græsareal (35.500 kroner pr. hektar) i en referenceperiode, der forventes at være 2021-2023.

Den treårige tilsagnsperiode begynder den 1. januar 2025, og tilskuddet - en engangsudbetaling - forventes udbetalt i december samme år.

Ingen vej tilbage: Ny ordning tinglyses med permanente krav og forbud

Se også:

Ingen vej tilbage: Ny ordning tinglyses med permanente krav og forbud

Opfyldelse af en række krav

Rikke Skyum, chef for Land, miljø & erhverv, Djursland Landboforening forklarer, at der er en række krav, som skal opfyldes, hvis man ønsker at søge ordningen.

- Arealet skal være et landbrugsareal på mindst 0,3 hektar, og ansøger skal være ejer af arealet.

- Der må ikke bruges pesticider eller gødning på arealet, som heller ikke må tilsås, tilplantes eller jordbehandles.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Desuden skal der enten i 2021, 2022 eller 2023 være søgt landbrugsstøtte til arealet.

- Eftersom du kun kan søge til landbrugsarealer, kan der ikke søges permanent ekstensivering til arealer, der allerede er naturarealer uden landbrugsdrift eller § 3-arealer.

Landboforeningen holder efter årets høst et informationsmøde om ordningen.

- Det er ikke afklaret, om ordningen udbydes de kommende år, så er man interesseret, kan man med fordel allerede nu overveje, om man har arealer, der skal søges på, da ansøgningsrunden åbner den 2. september og allerede slutter igen ultimo november, siger Rikke Skyum.