Lyt til artiklen:

Virksomheder skal standse tab af biodiversitet senest i 2030

00:00
Hastighed: ???x
03:52

22 organisationer fra den private sektor, civilsamfund og videninstitutioner er blevet enige om, at virksomheder skal bidrage til at standse tabet af biodiversitet senest i 2030, og bidrage til genopretningen af naturen og biodiversiteten både i havet og på land.

Men for at det skal lykkes kræver det indsatser fra mange parter, og nu er de 22 organisationer klar med deres anbefalinger til en vellykket indsats.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For at styrke virksomhedernes indsatser for at beskytte verdens biodiversitet nedsatte miljøminister Magnus Heunicke i maj 2023 et nyt partnerskab: Biodiversitetspartnerskabet. Det blev nedsat på baggrund af efterspørgsel fra flere virksomheder, erhvervs- og brancheorganisationer og NGO'er, der ønskede større klarhed og samarbejde om virksomheders biodiversitetsindsatser, skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

Biodiversitetspartnerskabet har haft til opgave at levere anbefalinger til både virksomheder, myndigheder og videninstitutioner, der skal fremme og understøtte effektfulde frivillige biodiversitetsindsatser hos virksomheder.

Klare anbefalinger

Biodiversitetspartnerskabet overrakte sine anbefalinger til miljøministeren på Folkemødet.

Et af anbefalingerne lyder: "At virksomheder kortlægger indvirkninger og afhængigheder af biodiversitet, undgår eller reducerer negative indvirkninger på biodiversitet og bidrager til at beskytte og genoprette biodiversitet, samt bidrager til en samlet fremgang for biodiversiteten".

- Vi har akut brug for at stoppe det globale tab af biodiversitet, og vi skal i fællesskab bidrage til at løse biodiversitetskrisen. Med biodiversitetspartnerskabet tager dansk erhvervsliv ansvar for, at virksomhederne bidrager mere til at standse tabet af biodiversitet. Det er et vigtigt arbejde, og jeg vil nu nærlæse partnerskabets anbefalinger for at se, hvordan vi kan understøtte virksomhedernes indsatser endnu bedre, siger miljøminister Magnus Heunicke.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hos L&F ser Merete Juhl, administrerende direktør for Landbrug & Fødevarer, frem til tilbagemeldinger fra Miljøministeriet på anbefalingerne.

- Vi ser det som et positivt tegn, at det brede partnerskab er kommet til enighed om anbefalingerne, da dette blandt andet kan være med til at sikre ensartede vejledninger og rammer for virksomhedernes vigtige arbejde med biodiversitet. Vi ser nu frem til Miljøministeriets tilbagemelding og at kunne arbejde målrettet for at bidrage til biodiversiteten og naturen i hele værdikæden nationalt såvel som internationalt, siger Merete Juhl.

Fælles mission og vision

Udover anbefalinger har Biodiversitetspartnerskabet formuleret en fælles mission og vision, som sætter mål for virksomhedernes indsatser.

Biodiversitetspartnerskabets vision er, at virksomheder bidrager til at løse biodiversitetskrisen, og bidrager til at opfylde målene i EU's Biodiversitetsstrategi og i den globale Kunming-Montreal biodiversitetsaftale om at stoppe det globale tab af biodiversitet frem mod 2030 og sikre fremgang for biodiversiteten i 2050.

Missionen er, at virksomheder bidrager til at standse tabet af biodiversitet senest i 2030, og bidrager til genopretningen af naturen og biodiversiteten både i havet og på land.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Inden oktober 2024 skal miljøministeren give en tilbagemelding til Biodiversitetspartnerskabet på anbefalingerne til myndigheder og regeringen.

Læs hele rapporten her.