Lyt til artiklen:

Easy Agricare tilbage på fuld kapacitet

00:00
Hastighed: ???x
03:36

En brand i juni 2022 spændte midlertidigt ben for en del af produktionen hos Easy Agricare på Mors, men allerede i maj 2023 stod en ny produktionshal klar, og den første produktionslinje blev taget i brug i september.

Nu er den anden produktionslinje også taget i brug, og virksomheden er dermed i fuld drift.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hallen og de to separate produktionslinjer blev for nyligt indviet officielt med 350 gæster og taler fra ledelsen.

Det skete, da Easy Agricare havde åbent hus, hvor en glad direktør, Lars Sørensen, tog imod de mange gæster og fortalte om den spændende og til tider turbulente historie som virksomheden har gennemgået.

rich-media-2
Der var 350 gæster til indvielsen af ny hal og to produktionslinjer. Pressefoto.

Easy Agricare producerer sammen med datterselskaberne Sønderjysk Tørreindustri og Agroform strøelsesprodukter, beskæftigelsesmaterialer, fodertilsætningsstoffer, bærestoffer og produkter til energiproduktion primært baseret på dansk produceret halm og i mindre omfang træsmuld.

Byggeri og drift

Lars Sørensen takkede i sin tale medarbejderne, leverandørerne og øvrige samarbejdspartnere for indsatsen siden branden.

- Det har ikke været let at opretholde produktionen sideløbende med byggeriet af den nye produktionshal og monteringen af de nye produktionsenheder. Men det er lykkedes, og det skylder vi både leverandørerne og ikke mindst medarbejderne en tak for, sagde han til de mange gæster.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det nye set up har betydet tæt på en fordobling af kapaciteten, og produktionen er nu i alt 60.000 tons pr. år på basis af 160-180 tons halm pr. produktionslinje pr. dag.

Easy AgriCare klar med ny produktionshal efter storbrand

Se også:

Easy AgriCare klar med ny produktionshal efter storbrand

Grøn omstilling

I dag indgår Easy Agricare i en koncernstruktur, hvor Frandsbjerg Invest A/S er moderselskab for virksomheden og adskillige selskaber med aktiviteter inden for landbrug, energi, transport, ejendomsinvesteringer samt produktion af halm og træbaserede produkter.

Søren Rasmussen, direktør, stifter og indehaver af Frandsbjerg Group, sagde i sin tale, at den grønne omstilling giver store muligheder for halm.

rich-media-5
Søren Rasmussen, Frandsbjerg Group, mener, at den grønne omstilling handler om at tænke langsigtet og cirkulært og udnytte landbrugets mange produkter og sidestrømme. Pressefoto.

Men han mener også, at kapital og investorer og nye kapitalstrukturer og ejerformer er vigtige, hvis landbruget i Danmark skal i mål med en bæredygtig omstilling.

- Grøn omstilling handler om at tænke langsigtet og cirkulært, så vi udnytter de mange produkter og sidestrømme, som landbrugsproduktionen afstedkommer til gavn for den enkelte landmand, men i særdeleshed også til gavn for samfundsøkonomien, beskæftigelsen og den energitransformation vi skal igennem for at frigøre os fra fossile og ustabile energiformer, sagde Søren Rasmussen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han nævner, at halm spiller en vigtig rolle i denne langsigtede tankegang, fordi halm er anvendelig til mange ting. For eksempel foder til dyrene, strøprodukter, briketter til mange formål, herunder biogasproduktion.

rich-media-7
Halm er råvaren hos Easy Agricare, som bruger omkring 350 tons dagligt på to produktionslinjer. Pressefoto.

Han pegede også på halmen som en råvare til byggesektoren i form af biologiske byggematerialer som isolering, brandhæmmende produkt eller endda som biologisk lim og i kosmetiske produkter.

- Vi skal huske på, at halm jo er en etårig afgrøde, hvorfor vi år efter år kan høste og drage nytte af halmen til mange fremtidige formål. Jeg tror, vi i fremtiden vil se halmen anvendt i nye sammenhænge, når vi får forsket og udviklet på de unikke egenskaber, som halmen har, sagde han.