Grundsubstansen i den gældende konkurslov er fra 1977. På en del punkter er der sket ændringer. På andre punkter er der ikke sket ændringer. Konkurslovens § 110, stk. 4, hvoraf fremgår, at finder kurator, at de foreliggende oplysninger giver grundlag for politimæssig efterforskning mod skyldneren eller andre, skal kurator give politiet meddelelse herom, er uændret formuleret siden 1977.

Med forskellige begrundelser er anmodninger efter denne bestemmelse om politimæssig efterforskning blevet henlagt af politiet. I en række tilfælde modtog kurator end ikke kvittering for modtagelse af anmodningen. Det var blandt andet et af flere forhold, der gav anledning til, at der for mere end 15 år siden blev taget initiativ til et alternativ til denne bestemmelse. Udfordringen var de situationer, hvor virksomheder de facto blev afviklet, uden hverken konkursbehandling, betalingsstandsning (efter de tidligere regler) eller rekonstruktionsbehandling. I en række tilfælde skete sådanne afviklinger endog uden, at der løbende skete bogføring, ligesom man kom og fortsat kommer ud for, at bogføringsbilag ikke er tilgængelige. Det fandt man fra både kuratorside og fra politikerside var en uhensigtsmæssig retstilstand, og i bestræbelserne på at hindre eller i hvert fald reducere mulighederne for at slippe godt afsted med konkursrytteri, blev Konkursrådet i 2009 af Justitsministeriet anmodet om at udarbejde en betænkning om konkurskarantæne.

Få adgang til hele artiklen

Prøv første måned for kun 1 kr. og få ubegrænset adgang til alt indhold på Maskinbladet.dk*
Få adgang nu
Allerede abonnent?
* Efter første måned fortsætter abonnementet automatisk til normalpris - 179 kr. pr. md inkl. moms.
Opsig når du vil til udgangen af indeværende abonnementsperiode.
Tilbuddet gælder kun, hvis du ikke tidligere har abonneret på Maskinbladet.dk.