Lyt til artiklen:

For 50 millioner kroner markvandings-anlæg indviet i Rumænien

00:00
Hastighed: ???x
02:34

Den børsnoterede landbrugsvirksomhed First Farms har netop sat flueben ved en stor del af et stort projekt i Rumænien.

1.300 hektar jord ud af 7.000 mulige er nu under vanding, og planen er fremadrettet at sætte yderligere jord under vanding.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Systemet består foreløbigt af 22 pivot-vandingsanlæg. De enkelte pivoter har en længde fra 150 til 650 meter. De længste anlæg vander mere end 130 hektar hver. Forud er gået et omfangsrigt anlægsarbejde.

Tre store pumpestationer er opført ved de brede kanaler, der leder vand 100 kilometer ind fra Donau-floden. Pumpestationerne leder vandet ud til pivoterne via 23 kilometer vandrør.

FirstFarms har desuden lagt fibernet og elkabler ud til samtlige pivoter. Fibernet sikrer mulighed for smart styring af vandingssystemet. Elkabler er foretrukket fremfor generatorer, da det er en mere bæredygtig løsning.

rich-media-2
FirstFarms' vandingssystem i Rumænien består af 22 pivotenheder med en længde på op til 650 meter. Foto: First Farms.

FirstFarms' solcelleanlæg forsyner vandingssystemet med el. Solcellerne producerer særligt meget strøm i samme periode som vandingen pågår.

Den samlede investering i vandingssystemet beløber sig til 50 millioner kroner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Arealerne under vanding giver dyrkningssikkerhed og bedre muligheder for at dyrke højværdiafgrøder som soja, solsikke, raps, majs eller grøntsager, hvilket vil forbedre FirstFarms' høstudbytte og indtjeningsmuligheder væsentligt.

- De senere år har vi oplevet længere og længere perioder med stærkt varierende nedbør. Det har påvirket både kvalitet og udbytte. Det nye vandingssystem vil derfor få stor positiv indvirkning på vores afgrødeproduktion. F.eks. forventer vi i år at høste 15 tons majs pr. hektar under vanding. I 2023 høstede vi fire tons majs pr. hektar som en følge af begrænset nedbør, siger CEO Anders. H. Nørgaard.

rich-media-4
Anders H. Nørgaard, CEO for First Farms. Foto: First Farms.

Investeringen er et led i FirstFarms' løbende koncernudvikling, langsigtede strategi og ambition om kraftig vækst de næste fem år.

- Rumænien er en stabil motor i vores forretningsmodel, og det er derfor vigtigt, at vi foretager de nødvendige investeringer, der sikrer den fortsatte positive udvikling og vækst i landet fremadrettet, siger Anders H. Nørgaard