Lyt til artiklen:

Enigt Folketing: Det skal være lettere at være fødevarevirksomhed i Danmark

00:00
Hastighed: ???x
03:13

Det skal være nemmere at drive fødevarevirksomhed i Danmark, og mødet med myndighederne skal i højere grad opleves som vejledende, understøttende og tilpasset virksomhedernes virkelighed.

Folketingets partier har i dag givet håndslag på med en ny fireårig fødevare- og veterinæraftale. Det fortæller Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i en pressemeddelelse.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Fødevarekontrollen skal især tilpasses de såkaldte småskalavirksomheder. Småskalavirksomheder er ofte kendetegnet ved flere forskellige typer af aktiviteter, som falder under forskellige kontrolbestemmelser - som eksempelvis gårdsalg. Det kan opleves som en hæmsko for innovation. Aftalepartierne er derfor enige om, at indsatser, der sikrer en mere smidig kontrol, som er tilpasset småskalavirksomhedernes virkelighed, skal prioriteres.

Danske fødevarevirksomheder kan med aftalen desuden se frem til færre, men mere målrettede og effektive kontroller. Med aftalen bortfalder det obligatoriske andet opfølgende kontrolbesøg. Det betyder, at en indskærpelse fremover kun vil udløse én opfølgende kontrol, mens mere alvorlige sanktioner fortsat vil udløse to.

Derudover forenkles kontrolkonceptet, så Fødevarestyrelsen ikke længere vil være bundet op på et politisk fastsat mål for antal gennemførte kontroller, men i højere grad kan fokusere på risiko, kvalitet og indhold.

Aftalepartierne er samtidigt enige om at styrke det samlede beredskab, så det kan håndtere fremtidens fødevarerelaterede og veterinære kriser. Det indebærer bl.a. større fokus på smittebeskyttelse og øget brug af data til overvågning og udbrudsopsporing. Aftalen indeholder også et konkret mål og nye tiltag for at nedbringe antibiotikaforbruget i husdyrproduktionen.

Som supplement til et adfærdskodeks for ministeriets kontrollører, som fødevareministeren lancerede tidligere på året, iværksættes der med aftalen også en række tiltag, som skal styrke de tilsynsførendes faglighed. Her skal uddannelse være med til at sikre, at virksomheder oplever et højt fagligt niveau og en ensartet behandling i mødet med myndighederne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den ansvarlige minister på området, Jacob Jensen (V) siger i forbindelse med aftalen;

- Jeg er meget glad for, at vi på tværs af Folketinget har indgået en bred aftale om fødevare- og veterinærkontrol, som er afgørende for vores fødevaresikkerhed. Jeg gik ind til forhandlingerne med ønske om bedre og mere effektiv fødevarekontrol og en fortsat prioritering af småskalavirksomheder, som eksempelvis gårdsalg fra vejkanten. Tilliden til og kontrollen af danske produkter møder stor respekt i både Danmark og udlandet. Den position skal vi værne om og styrke ved hjælp af mere målrettet effektiv datadrevet kontrol og bedre vejledning af fødevarevirksomhederne. Det har vi i fællesskab opnået.