Lyt til artiklen:

Rådgiver: Dybstrøelse spiller en nøglerolle, når du skal sikre harmonien

00:00
Hastighed: ???x
04:47

Dybstrøelse spiller en nøglerolle, når du skal sikre harmonien

Det er ved at være tid til at lægge en plan for det kommende gødningsår, hvis du indtil nu har gjort brug af kvægundtagelsen. I gennemsnit skal der findes 17% harmoniareal på den enkelte bedrift. Planterådgiver anbefaler, at du i første omgang ser på at få afsat din dybstrøelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det bliver som bekendt ikke muligt at gøre brug af kvægundtagelsen til næste gødningsår. Derfor bør du allerede nu se dig om efter alternativer til at komme af med din gylle.

Der er heldigvis flere gode muligheder for at komme af med din dybstrøelse og gylle. Men det kræver, at du udviser rettidig omhu og får lavet aftaler om at få aftaget din gødning allerede nu, så du ikke ender med for lidt harmoniareal til næste år.

At afsætte dybstrøelse er win-win

Jakob T. Nikolajsen, der er planterådgiver hos fjordland, anbefaler, at det første du får kigget på, når du skal afsætte noget af din husdyrgødning er, om du kan lave en aftale med et biogasanlæg om at aftage din dybstrøelse.

Det er nemlig den bedste økonomiske løsning, og samtidig vil cirka 10-15% af den samlede mængde kvælstof og fosfor i din husdyrgødning komme fra dybstrøelse.

- Der er i forvejen betydelige omkostninger ved håndtering af dybstrøelse for landmanden. Dybstrøelsen har desuden et stort gaspotentiale, og derfor har vi set flere eksempler på fordelagtige aftaler mellem landmænd og biogasanlæg om betaling for eller tilskud til transport af dybstrøelsen. I nogle tilfælde kan man endda lave en aftale, som ikke indebærer, at der ikke kommer afgasset gødning den anden vej, forklarer Jakob T. Nikolajsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Afsætning af dybstrøelse har dermed potentiale til både at være den billigste og bedste løsning til at løse dit problem med afsætning af husdyrgødning, hvis du tidligere har gjort brug af kvægundtagelsen.

- Det kan godt betale sig at fragte dybstrøelsen til et biogasanlæg, og vi har set, at nogle af dem, som frivilligt er trådt ud af kvægundtagelsesordningen, har gjort brug af denne løsning tidligere. Faktisk kan det være en fornuftig løsning, selvom man skal fragte dybstrøelsen op til 25-30 km, siger Jakob T. Nikolajsen.

Udnyt biogasanlæggenes erfaring med logistik

Jakob T. Nikolajsen forklarer desuden, at der helt generelt kan være en stor fordel i at lave en aftale omkring afsætning af gylle til et biogasanlæg, også selvom man skal modtage afgasset gylle den anden vej, som man selv skal finde en aftager på. For biogasanlæggene har nemlig stor erfaring med at ordne en effektiv logistik omkring transport af gyllen.

- Det er en rigtig god idé at komme i gang med at lave en aftale med et biogasanlæg omkring aftagning og transport af gylle snarest muligt, for de har nemlig et meget effektivt system omkring logistikken, som man som landmænd ikke selv kan løse på en tilsvarende effektiv måde, siger Jakob T. Nikolajsen og uddyber:

- Alt andet lige, vil det være billigere for landmanden at lade biogasanlæggene stå for logistikken. Også selvom landmanden selv skal finde en løsning på, hvor den afgassede gylle skal hen efterfølgende. Når den afgassede biomasse forlader biogasanlægget, er den læsset på en lastbil. Prisen for transport - også længere væk - er relativ lav i forhold til situationen, hvor du selv skal stå for hele transporten.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Tag fat i din planterådgiver

Der er som bekendt store forskelle på, hvor langt den enkelte landmand har til nærmeste biogasanlæg. Det er derfor vigtigt, at du tager fat i din planterådgiver og finder en løsning for, hvordan du kan løse udfordringen på netop din bedrift. Det forklarer Jakob T. Nikolajsen.

- Jeg tror på, at vi sagtens kan lave en fornuftig løsning for de fleste landmænd. For at strikke en fornuftig løsning sammen for den enkelte, kræver det et godt samspil mellem landmand, rådgivningsselskab og biogasanlæg. Her tror jeg især på, at løsningen med afsætning af dybstrøelsen spiller en nøglerolle, siger han.

Jakob T. Nikolajsen uddyber desuden, at nogle landmænd kan have bekymringer vedrørende kulstofbalancen på markerne. Her kræves der et fornuftigt sædskifte, forklarer han:

- Man skal gøre sig nogle overvejelser omkring, hvordan man opretholder en god kulstofbalance på markerne. Men det vil ikke være et nævneværdigt problem, hvis man sørger for at have en god andel af kløvergræsmarker i sit sædskifte.