Abonnementsartikel

Jord-bearbejdningen kan foregå i én arbejdsgang med ny frontmonteret pakker

- Når man kan gå på en nypløjet mark i sandaler uden at få beskidte strømper – så er jorden pakket godt.

Sådan lød en bemærkning fra en maskinstations-ejer, der sammen med en gruppe kolleger besøgte Søren Kjærgaard for at se den nye jordpakker til frontmontering, som han netop har sat i produktion.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Pakkeren er sin oprindelige udgave udviklet og patenteret af endnu en Søren, nemlig Søren Kaastrup fra Roslev i Salling.

Han og Søren Kjærgaard blev sat i forbindelse med hinanden af en maskinkonsulent, der kendte begge, og vidste, at Søren Kjærgaard for nogle år siden udviklede Kvik-Up - en ny harve til mekanisk fjernelse af kvik.

Svingbar pakker

- Det viste sig, at vi havde rigtig meget at snakke om. Han har mange ideer, og er rigtig god til at konstruere og tegne maskinerne på computer – det kan jeg slet ikke finde ud af, siger Søren Kjærgaard.

- Jeg foreslog at gøre jordpakkeren svingbar. Hans første reaktion var: ”Det kan aldrig lade sig gøre”. Men efter nogen tid ringede han og sagde: ”Nu har du ødelagt min nattesøvn i lang tid - men nu er den klar”, fortæller Søren Kjærgaard.

Han præsenterede i foråret den nye Kvik-Pak på Agrimark – dog uden større bevågenhed.

Artiklen fortsætter efter annoncen

En forklaring på det kan være, at Søren Kjærgaard ikke har nogen stor organisation i ryggen, der kan bistå med markedsføring og salg.

Det klarer han selv - ved siden af, at han sammen med sine medarbejdere stort set egenhændigt svejser hver eneste maskine sammen af emner, der er laserskåret hos en underleverandør.Det hele foregår på gården uden for Nørre Felding ved Holstebro. Til gården hører 15 tønder land jord. Men her drives kun planteavl - nærmest som hobby.

Udvikling tager tid

Søren Kjærgaard er udlært traktormekaniker, og har i 32 år drevet Nr. Felding Pulverlakering. For fem seks år siden kom ideen til Kvik-Up harven, som har solgt rimeligt godt i både Danmark, England, Sverige, Norge og Holland - men indtil videre afviser Søren Kjærgaard at der skulle være tale om noget økonomisk guldæg.

Det håber han bliver tilfældet med Kvik Pak.

- Der går rigtig mange timer og penge til udvikling, og det er store beløb, der skal jongleres med, når man laver maskiner. Så nu skal jeg heller ikke have sat flere ideer i produktion. Nu er jeg 54 år, og nu håber jeg på at kunne komme til at tjene på det, siger Søren Kjærgaard, der beskæftiger fire-fem mand, herunder sin far på 83 år og en af sønnerne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

En stor fordel ved Kvik Pak i forhold til andre jordpakkere, at man kan klare hele jordbearbejdningen i én arbejdsgang, uden at skulle koble pakkeren fra.

Det sparer maskin-timer, og man risikerer ikke at måtte udskyde pakningen, så jorden tørrer ind – hvilket kan besværliggøre arbejdet yderligere, især på stive lerede jorde.

Også vanskelige forhold som kileformede jordstykker og eventuelle pæle overkommes nemt med den fleksible styring.

Patenteret

Pakkeren er trepunkts-ophængt og kan svinges til begge sider ved hydraulisk betjening fra førerhuset, f.eks. ved vending i forageren under pløjning.

Når pakkeren løftes fra jorden ved enden af ageren, trækkes pakkerens forskydelige bom automatisk ind. Vandringen på udskyderbommen kan indstilles med et splitsystem.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ved transport på landevej mellem markerne midtstilles pakkeren, så totalbredden ikke bliver meget større end traktoren – en mulighed, der i øvrigt også gør maskinen anvendelig som frontpakker sammen med et harve- og såsæt.

Der ligger en patenteret opfindelse bag den gode pakke-evne.

Hvor der normalt bruges ringe, spiralringe eller tallerkner, bruges her to valser af forskellig størrelse.

En stor valse kører forrest, knuser de største knolde og nedsætter tendensen til at jorden dozes sammen, hvilket er med til at nedsætte brændstof-forbruget.

Herefter kan den bageste mindre valse, hvis højde indstilles manuelt ved hjælp af en topstang i begge sider, nemt klare resten. Med den store valse forrest undgås desuden, at jorden pakker sammen inde i valserne.De to valsers indbyrdes højde kan indstilles manuelt med en topstang.

Artiklen fortsætter efter annoncen

En fordel ved konstruktionen er, at pakkeren ikke kræver stort tryk, da rullemodstanden er meget lav. Dermed undgås, at traktoren trækker skævt i sporet.