Tidligere har fødevareminister Dan Jørgensen krævet håndvask efter staldbesøg, men nu udvider han, og mener, at et bad er vejen frem. Det lyder måske som en joke, men det er et af de ligegyldige elementer, ministeren kommer med i sin nye MRSA-handlingsplan.

Fødevareministerens MRSA-handlingsplan ligner mest af alt et forsøg på at lukke munden på de, som ønsker en fortsat debat, så han kan få ro til at passe sit arbejde som brugsuddeler i Odense. Planen er nemlig overfladisk og uden reel substans. Den er fyldt af en masse gode hensigter, samt videreførelse af eksisterende tiltag.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Handlingsplanen er præcis og perfekt formuleret, så ingen kan være rigtig utilfredse. Landbruget roser planen stort set uden kritik, da den jo blot beskriver de samme tiltag, som de selv arbejder med. Dog betvivler de muligheden for at nå en reduktion af antibiotikaforbruget inden 2018, og den anden side i debatten anerkender, at der nu er handling, selvom de selvfølgelig mener, at det er alt for lidt.

På den måde har Dan Jørgensen gjort det igen. Han fremstår som en handlekraftig minister, uden at han i virkeligheden har skabt nye tiltag. Nu er debatten flyttet over på, om landbruget kan reducere forbruget af antibiotika med 15 procent, og ministeren har fået ro til sin personlige valgkamp. Dan Jørgensen ved jo udmærket godt, at denne handlingsplan er glemt efter næste valg, så hvis han fortsætter som minister, bliver han ikke hængt op på, hvorvidt de enkle punkter reelt bliver til noget.

Vi har altså en fødevareminister, som med stor taktisk snilde afværger de kritiske punkter som ville kunne kræve alvorlig handling, så han har tid til at hylde økologien, forbyde dyresex og redde de små søde pattegrise. Det er nemlig sager, som har langt større vælgertække, end hvis han gik til kamp for landbrugets konkurrenceevne.

Kigger vi på Dan Jørgensens tid som minister, er det primært blevet til en masse handleplaner og hensigtserklæringer, og meget lidt reelt politisk arbejde. En masse veltilrettelagte udmeldinger og pæne ord flytter debatten væk fra det faktum, at der faktisk ikke sker den store handling. Ingen handling kan i sig selv være okay, da frygten for yderlige stramninger på den måde bliver gjort til skamme. Men i den situation som dansk landbrug står i lige nu, er det utilfredsstillende, at have en minister, der bruger sin tid på at rejse land og rige rundt, for at hylde sine helte - økologerne, samt påtager sig jobbet som brugsuddeler.

Giv os en saglig og handlekraftig minister, som kan sikre landbrugets fremtid i denne globale verden. ?