Lyt til artiklen:

Brak og markbræmmer må ikke slås frem til 31. juli

00:00
Hastighed: ???x
01:36

Der er af hensyn til agerlandets mange vilde dyr en forbudsperiode fra 1. maj til og med 31. juli, hvor man ikke må slå braklagte arealer og markbræmmer.

Forbuddet mod slåning gælder for alle brakarealer og markbræmmer, uanset om de bruges til at leve op til kravet om fire procent ikke-produktive arealer (GLM 8), om der er søgt tilskud til bio-ordningen biodiversitet & bæredygtighed til dem, eller der udelukkende er søgt om grundbetaling til dem, det skriver Landbrugsstyrelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fire procent brakordning forsvinder fra 2025

Se også:

Fire procent brakordning forsvinder fra 2025

Har man etableret marker med blomster- og bestøverbrak i 2024, så gælder forbudsperioden mod slåning fra 14. maj til og med 31. juli.

Kan man være undtaget?

Man må gerne slå sin brakmark eller markbræmme, hvis der er uønskede plantearter, for eksempel kæmpebjørneklo og flyvehavre på ens arealer, og det er påkrævet af anden lovgivning, at plantearterne skal bekæmpes.

Man må dog kun udføre en selektiv bekæmpelse. Det betyder, at man kun må slå de steder af marken, hvor der er opvækst af uønskede plantearter, og altså ikke generelt på hele marken, medmindre der er en generel forekomst af uønskede plantearter på marken.

I visse tilfælde må man også gerne bekæmpe de uønskede plantearter med sprøjtemidler.

Landbrugsstyrelsen har til det formål lavet en oversigt, som kan findes her

Bier og blomster i 2024: Landbruget mere end fordobler arealet med blomsterbrak og vilde græsser

Se også:

Bier og blomster i 2024: Landbruget mere end fordobler arealet med blomsterbrak og vilde græsser